Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 28 september 2015
Datum van bekendmaking
woensdag 30 september 2015

Beschrijving

De Stad Gent kan infrastructuursubsidies verlenen aan de door de Stad Gent erkende Gentse sportverenigingen.

De Stad Gent wil door middel van het verlenen van infrastructuursubsidies de kwaliteit van de reguliere werking van deze sportverenigingen ondersteunen.