Fiscaal attest sportkamp sportclub

Een deel van de kosten van het sportkamp recupereren? Vraag dan een fiscaal attest.

Inhoud

Waar gaat het over?

Organiseer je met je sportclub een sportkamp?

Dan kan je, onder bepaalde voorwaarden, bij de Sportdienst Gent een fiscaal attest opvragen.
Met het fiscaal attest kunnen de ouders een deel van de kosten van het sportkamp recupereren.

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarde om als club in aanmerking te komen:

Als organisator van de opvang (sportkampen, sportstages, recreatieve en structurele sportbeoefening gedurende het sportjaar, enz.) ben je erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. gemeente of stad) of besturen van gemeenschappen of gewesten.

Voorwaarden om als deelnemer in aanmerking te komen:

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
    Opgelet: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind bedraagt 13 euro (vanaf inkomstenjaar 2021 wordt dit 13,70 euro en zal dit elk jaar geïndexeerd worden).
  • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
  • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Welke stappen zijn er?

Wil je een geofficialiseerd fiscaal attest aanvragen? Vraag het aan bij de Sportdienst:

  • vermeld zeker altijd naam en adres van je sportclub!
  • dit kan:

Gelijkaardige producten

Fiscaal attest Sportdienst