‘Urban festival’ tijdens Gentse Feesten en structurele steun voor wijkfestivals

De beleidsnota Feesten en Evenementen is goedgekeurd en bevat verschillende initiatieven om meer en beter te feesten in de hele stad.

Het stadsbestuur heeft op donderdag 17 december 2020 de beleidsnota Feesten en Evenementen goedgekeurd. De nota bevat verschillende initiatieven om meer en beter te kunnen feesten in de hele stad. Zo krijgen de Gentse Feesten een urban festival en krijgen wijkfestivals een structurele subsidie.

Van breakdance tot graffiti

De Gentse Feesten zijn en blijven gratis voor iedereen, maar de Stad Gent levert extra inspanningen om iedereen zijn gading te laten vinden. Vooral voor tieners en jongvolwassenen lijkt er nog nood aan een eigen programma. Daarom wil de Stad Gent experimenteren met een gratis 'urban' programma, zoals breakdance, rap, beatboxing, skateboarden, graffiti, enzovoort.

Iedereen snakt er naar om nog eens te kunnen feesten, zeker jonge mensen. Een urban festival zou een prachtige aanvulling op ons programma zijn. We lanceren daarom een oproep om een organisator te vinden die zo'n programma kan brengen op een plek binnen de Gentse Feestenzone.

Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Nieuw subsidiereglement

In 2021 werkt de Stad Gent ook een nieuw subsidiereglement voor de Gentse Feesten uit, zodat pleinorganisatoren een meerjarige subsidie kunnen krijgen. Dat geeft organisatoren meer perspectief op lange termijn en maakt het aantrekkelijker om te investeren in een betere organisatie. Tegelijkertijd stimuleert het reglement ook vernieuwing door extra middelen toe te kennen aan organisatoren die lokale en nieuwe artiesten kansen geven en meer diverse genres programmeren.

Tijdens de Gentse Feesten staan er ook heel wat kleinschalige activiteiten op het programma. Sinds begin dit jaar is er daarvoor 50.000 euro extra subsidie, waardoor meer projectorganisatoren zo'n activiteit kunnen organiseren.

Meer middelen voor wijkfeesten en -festivals

Heel wat deelgemeenten hebben een rijke stadskermistraditie. Die 13 stadskermissen blijft het stadsbestuur ondersteunen, maar vanaf 2021 zullen ook verschillende wijkfestivals een structurele subsidie kunnen krijgen, denk aan Bruudruusterrock in Oostakker, Dioniss in Sint-Denijs-Westrem en Copacobana in Sint-Amandsberg.

Wijkfestivals zoals Bruudruus­ter­rock, Dioniss en Copacobana zijn uitgegroeid tot kwa­li­teits­vol­le evenementen waar naast buurtbewoners ook veel andere Gentenaars naar uitkijken. Ze vullen ons jaarprogramma perfect aan en zorgen ervoor dat er ook buiten het centrum goed gefeest kan worden. Ze verdienen onze steun.

Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Coronaveilig feesten: 200.000 euro extra steun

Als we in 2021 feesten, zal dat wellicht nog altijd coronaveilig moeten. Een evenement in openlucht coronaveilig organiseren, brengt echter heel wat extra kosten met zich mee. Organisatoren kunnen daarom een extra subsidie aanvragen die tot 10.000 euro kan bedragen. De Stad Gent voorziet in 2021 in totaal 200.000 euro voor deze subsidies.

Bovenop het reguliere gratis materiaal dat organisatoren kunnen ontlenen bij de Stad, kunnen ze ook een coronakit krijgen. Die kits bevatten al de hygiënische benodigdheden en het signalisatiemateriaal om evenementen op een veilige manier te organiseren. Dat bespaart de organisatoren een hoop kosten.

Eerst moeten we samen dat virus verslaan, maar zodra het weer mag, feesten we zoals nooit tevoren. Als Stad zorgen we er dan ook voor dat er met regelmaat kan gefeest worden - overal in Gent, maar altijd kwaliteitsvol en veilig.

Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen