Kunstpaviljoen in Bloemekenspark ingehuldigd

In het Bloemekenspark werd het paviljoen KIOSKIOSK ingehuldigd, een ontwerp van de Gentse architect en kunstenaar Olivier Goethals.

In het Bloemekenspark heeft de Stad Gent in samenwerking met UCO-été het paviljoen KIOSKIOSK ingehuldigd, een ontwerp van de Gentse architect en kunstenaar Olivier Goethals. KIOSKIOSK krijgt meteen een eerste invulling: Silent Speech, een participatief kunstwerk van de Gentse kunstenares Leen Van Tichelen.

KIOSKIOSK bestaat uit twee identieke ruimtes die in elkaar werden geschoven en samen een nieuw geheel vormen. De twee etalages binnenin kunnen door de buurt gebruikt worden, bijvoorbeeld als toonplek. KIOSKIOSK wordt een rustplek langs de fietsroute in het Bloemekenspark, een paviljoen dat beschutting biedt en ook de natuur binnenlaat.

De Gentse beeldend kunstenares Leen Van Tichelen maakte met behulp van de buurtbewoners van de Bloemekenswijk het kunstwerk Silent Speech. Het werk bestaat uit imposante doeken bedrukt met patronen en beelden ontworpen door de bewoners. De verhalen van de buurt maken dus deel uit van het kunstwerk. Het werk is nu te bezichtigen hoog boven de Getouwstraat, tussen het Balenmagazijn en Ateljee vzw. Daarna krijgen de doeken een plaats in de etalages van KIOSKIOSK.

De kunstenaars

Olivier Goethals (1980) woont en werkt in Gent. Hij studeerde architectuur en stedenbouw en maakt zowel architecturale ingrepen als artistiek werk waarmee hij de verbanden onderzoekt tussen ruimte en bewustzijn. Verder staat hij in voor het ontwerp en de uitvoering van ruimtelijke interventies voor kunstcollectief 019.

Leen Van Tichelen (1981) woont en werkt in Gent. Ze gaat op zoek naar of schept zelf structuren en patronen die ze isoleert, kopieert en recycleert. Via in situ ingrepen gaat ze een directe dialoog aan met de mogelijkheden en beperkingen van ruimte, waardoor het werk in haar oeuvre zowel minimale en bescheiden als omvangrijke proporties aanneemt.

Kunst in de stad

De Stad Gent is al een hele poos bezig met kunstprojecten in de Bloemekenswijk. Kunstenares Elly Van Eeghem bracht in 2014 samen met de bewoners de wijk in kaart via een cartotheek met beelden, geluiden en verhalen. Er werd toen ook gezorgd voor een openluchtcinema en een buurtkeuken op de leegstaande site van de Jan Yoensstraat. Het project werd gerealiseerd met de steun van Cultuur Gent. De dynamiek stopte niet na dat project. De bewoners waren ook betrokken bij de organisatie van zomerbar UCO-été, gingen aan de slag in moestuinen en verenigden zich in de vzw Bloemekensforum.

Naast verschillende kunstprojecten in het stadscentrum, zoals De Maagd en De Passanten van Michäel Borremans, lichtkunstwerk de Blauwe Vogels aan de Predikherenlei en de kunstwerken op de Korenmarkt, werkt de Stad Gent ook samen met Smoke & Dust vzw om in samenspraak met de inwoners en lokale verenigingen passende kunstwerken in de verschillende Gentse wijken en deelgemeenten te plaatsen.

Sami Souguir , schepen van Cultuur

De aanleg van het Bloemekenspark en de fietspadenstructuur is mogelijk geweest dankzij de financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.