Subsidies voor culturele en artistieke projecten

Organiseer je een cultureel of artistiek project? Stad Gent verleent subsidies aan opkomend talent én gevestigde namen.

De Stad Gent biedt financiële ondersteuning aan culturele en artistieke projecten, zowel van opkomend talent als van gevestigde waarden. Hieronder lees je alles over de voorwaarden en de procedure.

Heb je bijkomende vragen of weet je niet goed waar te beginnen? Aarzel niet en kom praten met het Team Advies & Ondersteuning van Cultuur Gent!

Hoe vraag je subsidie aan? 

Wanneer dien je de aanvraag in?

 • Subsidies voor (internationale) culturele en artistieke projecten en eenmalige publicaties moet je ten laatste 2 maanden voor de publieke voorstelling van het project aanvragen.

 • Subsidies voor culturele en artistieke buurt- en wijkprojecten kan je indienen op 1 maart en 1 oktober.

Digitaal aanvragen of op papier

Je kan de subsidie op 2 manieren aanvragen:

Digitaal:

 1. Ga naar het webformulier.
  Beantwoord stap voor stap de verschillende vragen. Deze zijn dezelfde als op de papieren versie. Wanneer gevraagd, upload een scan van het ingevulde document ‘Financieel verslag’.

 2. Bereid de vragen voor.
  Download en vul het ‘Aanvraagformulier subsidies voor culturele en artistieke projecten’ + 'Financieel verslag' in. Op die manier kan je je voorbereiden op alle vragen uit de tool.

Papier: 

 1. Download het ‘Aanvraagformulier subsidies voor culturele en artistieke projecten’ + ‘Financieel verslag’

 2. Vul deze documenten correct in.

 3. Onderteken en bezorg het aan:

Stad Gent, college van burgemeester en schepenen
t.a.v. Cultuur Gent, stadhuis
Botermarkt 1
9000 GENT

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.

 2. Je aanvraag wordt beoordeeld door een jury met leden van het departement cultuur, andere betrokken stadsdiensten en eventueel externe experts. De jury beoordeelt elke aanvraag volgens vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.

 3. Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste 2 maanden na het indienen van een ontvankelijke aanvraag een beslissing. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald in 2 schijven:

 • 70% van het toegekende subsidiebedrag (85% voor buurt- en wijkprojecten) ontvang je uiterlijk 3 maanden na de positieve beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 • Het resterende saldo van 30% (of 15% voor buurt- en wijkprojecten) ontvang je nadat je de eindafrekening van inkomsten en uitgaven (met financiële bewijsstukken) en het inhoudelijke verslag van het project hebt ingediend. Dat moet gebeuren binnen 2 maanden na afloop van het project. 

Welke projecten kunnen subsidie krijgen? 

Zowel individuele artiesten als culturele organisaties kunnen een projectsubsidie aanvragen. Op voorwaarde dat ze wonen of gevestigd zijn in Gent en het project buiten hun reguliere werking valt.

 • Culturele en artistieke projecten: vernieuwende en experimentele projecten van individuele artiesten of culturele organisaties die een impuls geven aan het cultuurlandschap in de stad.

 • Buurt- en wijkprojecten: projectmatige werkingen die gericht zijn op de culturele revitalisering van de verschillende buurten en wijken in de stad en op de activering en inclusie van doelgroepen die geconfronteerd worden met drempels die hun culturele participatie beperken.

 • Internationale projecten: ondersteuning van individuele kunstenaars en/of kleinere artistieke organisaties op een sleutelmoment in hun carrière. Het doel: een doorbraak in het buitenland realiseren.

 • Niet-periodieke publicaties: eenmalige gedrukte of digitale publicaties met een culturele, artistieke, cultuurhistorische of kunstkritische inhoud en een duidelijke link met Gent.

Meer weten?

Welke projecten komen nu in aanmerking en welke niet?
Lees er alles over in het subsidiereglement voor culturele en artistieke projecten.