Aanvragen stadsdagen

Gratis gebruik maken van de infrastructuur van Gentse cultuurhuizen voor artistieke en culturele manifestaties

Cultuur Gent beschikt in enkele cultuurhuizen over een aantal zogenaamde stadsdagen. Deze stadsdagen kunnen aan organisaties ter beschikking worden gesteld voor de organisatie van culturele activiteiten.
Op die manier wil de Stad Gent stimuleren dat in de stad een rijkgevuld en verscheiden cultureel aanbod wordt gepresenteerd.

De aanvraagprocedure voor stadsdagen verloopt via Cultuur Gent van de Stad Gent en verloopt als volgt:

  • U overlegt met Cultuur Gent wat een geschikte locatie zou kunnen zijn voor uw activiteit/voorstelling.
  • U neemt contact op met de locatie, om te bespreken hoe en wanneer uw activiteit/voorstelling er zou kunnen georganiseerd worden. U krijgt van de locatie een prijsofferte van de bijkomende kosten die (kunnen) gepaard gaan met de realisatie van uw activiteit.
  • U vraagt per mail bij Cultuur Gent een aanvraagformulier.
  • U bezorgt het ingevuld aanvraagformulier voor stadsdagen per e-mail aan Cultuur Gent.
  • Uw aanvraag wordt door Cultuur Gent voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. Nadien krijgt u per brief bevestiging van het al dan niet goedkeuren van uw aanvraag.

Enkele belangrijke zaken:

  • De toekenning van een stadsdag impliceert dat u de zaalhuur niet hoeft te betalen. Eventuele bijkomende kosten dienen echter wel door de aanvrager zelf betaald te worden. Deze bijkomende kosten kunnen variëren naargelang de aard van uw activiteit/voorstelling; de contactpersoon van de locatie bezorgt u op voorhand een prijsofferte van de mogelijke bijkomende kosten.
  • In de meeste cultuurhuizen kunnen stadsdagen enkel worden toegewezen voor de dag(en) waarop de publieksvoorstellingen plaatsvinden.
    In een bepaald aantal (kleinere) locaties, worden stadsdagen toegewezen voor repetities of voor op- en afbouwperiodes.

Raadpleeg hier

de richtlijnen voor gebruik van stadsdagen DOC (34 KB)