Reglement met richtlijnen voor het toewijzen van stadsdagen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 29 maart 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 1 april 2021

Beschrijving

In het meerjarenplan 2020-2025 van de Stad Gent wordt ingezet op cultuurcreatie en -presentatie door middel van een ‘slim’ en optimaal gebruik van de beschikbare culturele infrastructuur, in het kader van de strategische doelstelling  ‘Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven’.  De Stad heeft daarbij aandacht voor alle culturele sectoren, met een kunstenbeleid dat inzet op het brede spectrum van amateurkunstenaars, individuele kunstenaars en professionele kunsteninstellingen op het grondgebied. Een noodzakelijke voorwaarde, om deze doelstellingen te bereiken is de in Gent aanwezige professioneel uitgeruste infrastructuur beschikbaar te stellen voor de presentatie van een breed gamma aan artistieke en culturele voorstellingen. Een van de acties van het Stadsbestuur in dit verband is het afsluiten van overeenkomsten met Gentse culturele instellingen, die voorzien in de beschikbaarstelling per seizoen (1 juli – 30 juni) van een bepaald aantal dagen waarop gebruik kan gemaakt worden van de infrastructuur van deze instellingen voor culturele voorstellingen of evenementen die publiek toegankelijk zijn. Deze dagen staan bekend als ‘stadsdagen’.