Ombudsvrouw

Ben je niet tevreden met de reactie van een stadsdienst op jouw klacht? Contacteer de Ombudsvrouw.

Helena Nachtergaele is de Ombudsvrouw van de Stad Gent. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat jouw klacht over een stadsdienst, het OCMW Gent, sogent of Ivago niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Of als je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

 

Onafhankelijke beoordeling

De Ombudsvrouw zal dan de zaak herbekijken in alle onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid is gewaarborgd in een gemeentelijk reglement. Ook al is de Ombudsvrouw verbonden aan de stad, ze heeft dus de garantie dat niemand zal tussenkomen om haar te beïnvloeden bij de behandeling van je klacht.
 

Discrete behandeling

De behandeling van je klacht gebeurt discreet en als je wil delen we jouw naam niet mee aan de betrokken dienst.
 

Oplossen via bemiddeling

Het team zal je klacht vooral proberen op te lossen door te bemiddelen. Het zal ook naar de oorzaken van de klacht zoeken en kan aanbevelingen doen aan de gemeenteraad om klachten in de toekomst te vermijden.
 

Jaarverslag legt pijnpunten bloot 

Het is de taak van de Ombudsvrouw om signalen te geven op basis van klachten die ze ontvangt. Daarom stelt de Ombudsvrouw elk jaar een jaarverslag op, waarin ze vertelt waar burgers het voorbije jaar vooral tegen aan liepen in hun contacten met de Groep Gent (Stad Gent, OCMW, sogent en Ivago).