Gratis verwijderen van graffiti, affiches en zelfklevers

Eigenaars of gebruikers van een gebouw in Gent kunnen aan de Stad Gent vragen om graffiti, affiches en zelfklevers gratis te verwijderen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Bent u eigenaar of gebruiker van een publiek of privaat gebouw dat gelegen is in Gent, dan kunt u graffiti, affiches en zelfklevers die zichtbaar zijn vanop het openbaar domein, gratis laten verwijderen.

Voorwaarden

  • Het pand waarop de graffiti, affiches of zelfklevers zijn aangebracht, is gelegen op het grondgebied van Gent
  • De graffiti, affiches of zelfklevers zijn zichtbaar vanop de openbare weg of waterweg.
  • De eigenaar of gebruiker van het pand geeft schriftelijke toelating voor de verwijdering van de graffiti, affiches of zelfklevers en verklaart uitdrukkelijk af te zien van schadevergoeding voor eventuele beschadiging als gevolg van het verwijderen.

Bedrag

Gratis

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de Stad. Dat kan u doen door het te mailen, per post te versturen of af te geven.

Na ontvangst van uw aanvraag wordt het verwijderen van de graffiti, de affiches of de zelfklevers opgenomen in de werkplanning van de Groendienst. Ten laatste 3 maanden na het indienen van de aanvraag, worden de werken uitgevoerd.