Nieuw huisnummer aanvragen

Heb je een nieuw huisnummer nodig omdat je een nieuwe woning bouwt of wil je een huisnummer laten schrappen? Doe je aanvraag meteen online.

Waar gaat het over?

Elk gebouw moet een huisnummer hebben. Je vraagt zelf een nieuw huisnummer aan als er door het bouwen, verbouwen of verhuren van een pand een nieuw huisnummer ontstaat. Enkel de Stad Gent kan een huis- of appartementsnummer officieel toekennen, wijzigen of schrappen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet eigenaar van het pand zijn om een nieuw huisnummer aan te vragen.

In welke gevallen kan het?

  • Bij een nieuwbouw van particulieren.
  • Bij verbouwingen waarbij je extra woongelegenheid of commerciële ruimte creëert.
  • Bij een samenvoeging of schrapping van huisnummers.
  • Bij een doorverwijzing door nutsbedrijven.
  • Bij een weigering van domiciliëring van huurders, omdat het adres niet bestaat.

Hoeveel kost het?

Niets, de aanvraag of het schrappen van een nieuw huisnummer is gratis.

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

  • Een bouwvergunning of bestemmingswijziging en de bouwplannen wanneer je een nieuwe woning bouwt of je huidige woning verbouwt.
  • Een bestemmingswijziging wanneer je een extra woongelegenheid toevoegt zonder vergunningsplichtige werken.
  • De Dienst Burgerzaken bekijkt eerst de vergunde toestand wanneer het gaat over meerdere woonentiteiten met slecht 1 huisnummer. Pas daarna worden de huisnummers volgens het aantal vergunde woonentiteiten toegekend. Je moet in dit geval een overzicht geven van de bewoners van de verschillende woongelegenheden.
  • Je eigendomsakte wanneer je de woning minder dan 2 jaar geleden aankocht.

Hoe vraag ik een nieuw huisnummer aan?

Na de aanvraag

Bij een positieve beslissing krijg je thuis een huisnummeringsattest toegestuurd. Bij verlies kun je een duplicaat aanvragen bij het Burgerzaken - Huisnummering.

Je zorgt zelf voor een huisnummerbordje dat je binnen 1 maand uithangt. Hang het op op een hoogte tussen 1 en 2 meter, bij voorkeur rechts van de toegang. Ook individuele toegangen en brievenbussen moeten een individueel huisnummer hebben.

 

Zijn er uitzonderingen?

Bijgebouwen, bijvoorbeeld loodsen, schuren, stallen en werkplaatsen krijgen geen huisnummer.

Regelgeving

Huisnummeringsreglement grondgebied Stad Gent

Veelgestelde vragen

Moet mijn woonboot ook een huisnummer hebben?

Wanneer je woonboot op een vaste plaats blijft liggen, kan je je daar inschrijven en een brievenbus plaatsen.

Je vraagt eerst een huisnummer aan en je doet pas daarna aangifte van een adreswijziging.

Ik heb een nieuw huisnummer. Moet ik mijn adres op mijn identiteitskaart laten aanpassen?

Ja. Je krijgt hiervoor een brief.

In het Stadskantoor kun je voor de aanpassing zonder afspraak terecht aan het Dienst Burgerzaken - Afhaalbalie Stadskantoor. In de dienstencentra moet je een afspraak maken.
Opgelet: Tijdens de avondopening op dinsdag is het vaak drukker dan normaal aan de afhaalbalie in het Stadskantoor en kunnen de wachttijden oplopen. 

Nieuw huisnummer aanvragen