Huis­num­me­rings­re­gle­ment grondgebied Stad Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 22 mei 2017
Datum van bekendmaking
dinsdag 23 mei 2017

Beschrijving

De Stad Gent is als lokale overheid bevoegd voor de nummering van gebouwen, percelen en andere adresseerbare objecten op het grondgebied van de Stad.

Dit reglement stelt vast hoe huisnummers aangevraagd, toegekend, gewijzigd of geschrapt worden, rekening houdend met de bovenlokale normen zoals de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het centraal referentieadressenbestand (CRAB).

Het reglement bevat ook normen voor het aanbrengen van huisnummers.