Rijbewijs - vrachtwagen

Het behalen van een rijbewijs voor vrachtwagens.

Let op! Tijdens de eindejaarsperiode geldt een bijzondere regeling voor de levering van rijbewijzen. Je leest er in dit bericht meer over.
 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het behalen van een rijbewijs voor vrachtwagens.

Categorieën :

 • Categorie C: Voertuigen, andere dan van categorie D, waarvan de MTM (maximum toegelaten massa) hoger is dan 7500 kg. Mag een aanhangwagen trekken van maximum 750 kg.
 • Subcategorie C1: Voertuigen waarvan de MTM hoger is dan 3500 kg maar niet meer dan 7500 kg. Mag een aanhangwagen trekken van maximum 750 kg.

Voorwaarden

Scholingsvoorwaarden

 • minumleeftijd van 18 jaar voor de opleiding van categorie C1 (tot 7,5 ton) en 21 jaar voor categorie C (onbeperkt gewicht);
 • in het bezit zijn van een rijbewijs categorie B;
 • rijgeschiktheidsattest: Om een vrachtwagen te mogen besturen hebt u een rijgeschiktheidsattest groep 2 nodig. Om dit attest te bekomen moet u:
  • ofwel een oogonderzoek ondergaan bij een oogarts, gevolgd door een medische keuring in een provinciale medische dienst;
  • ofwel deze beide onderzoeken ondergaan bij de medische dienst van het sociaal secretariaat of de arbeidsgeneesheer van uw bedrijf of werkgever.

Bedrag

Het voorlopig en het definitief rijbewijs kosten beide 26 euro.

Zowel in het Administratief Centrum als in de dienstencentra kunt u cash of met Bancontact betalen.

Benodigdheden

Aanvragen voorlopig rijbewijs (bijscholing zonder rijschool):

 • de kandidaat:
  • formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs', dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen, ingevuld en ondertekend door het examencentrum met vermelding van het geslaagd theoretisch examen;
  • 26 euro;
  • een geldig rijgeschiktheidsattest groep 2.
 • de begeleider:
  • identiteitskaart;
  • geldig Belgisch of Europees rijbewijs minstens 6 jaar afgeleverd;
  • de begeleider dient ten minste 24 jaar oud zijn voor cat C.

Aanvraag rijbewijs:

Het rijbewijs vraagt u aan binnen de 3 jaar na het slagen voor het praktijkexamen. U brengt volgende stukken mee:

 • het formulier 'Aanvraag om een rijbewijs' , dat u krijgt bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen, volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager
 • eventueel uw voorlopig rijbewijs
 • 26 euro
 • een geldig rijgeschiktheidsattest groep 2
 • uw vorige rijbewijs

Afhalen rijbewijs/voorlopig rijbewijs

 • eventueel uw oud rijbewijs;
 • het afhaalticket dat u ontving bij de aanvraag van uw (voorlopig) rijbewijs, samen met de documenten die op het afhaalticket gevraagd worden.

Opgelet: u kunt uw rijbewijs enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

Procedure

Scholing

Alle informatie over het theoretisch en praktisch examen per categorie voertuigen vindt u op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Leveringstermijn

Het rijbewijs wordt 4 werkdagen na de aanvraag afgeleverd.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.