Wilsverklaring euthanasie

Wat je moet doen om een wilsverklaring euthanasie op te maken, lees je op deze pagina.

Waar gaat het over?

Je kunt je wil over je levenseinde of je eventuele weigering van medische zorg uitdrukken in een wilsverklaring. Er zijn strikte voorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn voorwaarden om een geldige wilsverklaring op te stellen.

  • Je moet handelingsbekwaam zijn. Dat betekent dat je zelfstandig kunt beslissen.
  • Je gebruikt een wettelijk voorgeschreven modelformulier
  • Je stelt de wilsverklaring op in het bijzijn van 2 meerderjarige getuigen. 1 van die getuigen mag geen materieel voordeel hebben bij het overlijden. Beide getuigen moeten de wilsverklaring mee ondertekenen.
  • Eventuele vertrouwenspersonen moeten de wilsverklaring ook ondertekenen. Een vertrouwenspersoon brengt de behandelende arts vóór het uitvoeren van de euthanasie op de hoogte van je wil.

Hoeveel kost het?

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie is gratis.

Wat heb ik nodig?

  • Ingevuld en ondertekend formulier voor een wilsverklaring
  • Je identiteitskaart

Welke stappen zijn er?

Je downloadt het formulier, vult het in en ondertekent het.

Er zijn 2 mogelijkheden om je wilsverklaring te laten registreren.

Dienst Burgerzaken – Identiteit
p/a Stadhuis
Botermarkt 1
9000 Gent

Hulp nodig bij het maken van je afspraak? Bel naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Je krijgt met de post een ontvangstbewijs toegestuurd.

Veelgestelde vragen

Kom ik zonder wilsverklaring in aanmerking voor euthanasie?

Buiten deze wilsverklaring  om is euthanasie alleen mogelijk als je nog in staat bent om je wil om te sterven uit te drukken.

Hoelang is een wilsverklaring geldig?

Sinds 2 april 2020 zijn wilsverklaringen onbeperkt geldig. Enkel wilsverklaringen die zijn opgesteld, herzien of herbevestigd na 2 april 2020 vallen onder deze nieuwe regel.

Heb je een wilsverklaring opgesteld vóór 2 april 2020 , dan is je verklaring 5 jaar geldig. Je zal je wilsverklaring dus nog een laatste keer moeten herbevestigen vóór het einde van die 5 jaar.