Bijlage 3bis ondertekenen

Wil je een bijlage 3bis (verbintenis tot tenlasteneming) ondertekenen? Lees er op deze pagina meer over.

Waar gaat het over?

Niet-EU-onderdanen die maximaal 90 dagen in België willen verblijven moeten over voldoende eigen bestaansmiddelen beschikken. 

Is dat niet het geval, dan kan je voor die persoon een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen. De Dienst Vreemdelingenzaken geeft hieraan de voorkeur. 

Wat zijn de voorwaarden?

Wie mag een bijlage 3bis ondertekenen? 

  • Elke Belg of niet-Belg die over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Ben je een niet-Belg, dan moet je ook een onbeperkt verblijfsrecht hebben. Je hebt onbeperkt verblijfsrecht als je een B, C/K-, D/L, M, EU/EU+, of F/F+ kaart hebt. 

Voor wie mag je een bijlage 3bis ondertekenen? 

Voor niet-Belgen die 

  • geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie 

  • maximaal 90 dagen in België verblijven 

  • niet kunnen bewijzen over voldoende eigen bestaansmiddelen te beschikken. 

Hoeveel kost het?

Een bijlage 3bis ondertekenen is gratis.

 

Wat heb ik nodig om de bijlage 3bis te ondertekenen?

  • Kopie van de identiteitskaart als de garant Belg is
  • Kopie van de verblijfskaart als de garant niet-Belg is 

  • Attest gezinssamenstelling van de garant 

  • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen van de garant, bijvoorbeeld loonfiches van de voorbije 3 maanden als werknemer of het laatste aanslagbiljet als zelfstandige 

Lees hier meer over welk soort inkomen in aanmerking komt ter bewijs van de bestaansmiddelen van de garant.
Meer informatie over tenlasteneming vind je in de brochure voor garanten van FOD Binnenlandse Zaken.

Welke stappen zijn er?

Stap 1 

Vul de bijlage 3bis in en onderteken ze. Let op! Je moet de bijlage dubbelzijdig printen. 

  • Download het formulier 

  • Vraag het blanco formulier bij Migratie. Dit kan ook op de afspraak voor de legalisatie van de bijlage 3bis. 

Stap 2 

Laat je handtekening wettigen/legaliseren. 

Stap 3 

Moet de persoon voor wie je een bijlage 3bis hebt ondertekend een visum aanvragen bij een Belgische diplomatieke of consulaire post, dan krijg je de bijlage 3bis onmiddellijk mee. 

Moet de persoon voor wie je een bijlage 3bis hebt ondertekend geen visum aanvragen of moet het visum worden aangevraagd bij een diplomatieke of consulaire post van een andere Schengen-staat? We maken de bijlage 3bis over aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij beoordelen of de garantstelling goedgekeurd wordt. Nadat de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing heeft gemaakt, nodigen we je uit om de bijlage 3bis af te halen. Dit is zonder afspraak. 

Veelgestelde vragen

Hoe lang kan ik de bijlage 3bis gebruiken?

6 maanden vanaf de wettiging van de handtekening. 
 

Mag je garant zijn voor meerdere personen?

Je kan slechts één persoon ten laste kan hebben via een bijlage 3bis. Een uitzondering wordt gemaakt voor de eerstegraads familieleden van de garant, maar enkel wanneer deze tenlastenemingen tegelijk worden ondertekend. Zo kan een zoon die zijn ouders uitnodigt in het kader van een familiebezoek voor beide ouders een bijlage 3bis ondertekenen.

Gelijkaardige producten

Kort verblijf in Gent

Bijlage 3bis ondertekenen