Asiel aanvragen

Wil je asiel of een verzoek om internationale bescherming aanvragen? Dit zijn de stappen die je moet zetten.

Een asielaanvraag kan niet bij de dienst Burgerzaken worden ingediend. 

Informatie over het indienen van een verzoek tot internationale bescherming (de zogenaamde 'asielaanvraag') vind je op de website van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en op de website van het Agentschap Integratie & Inburgering

Stad Gent bundelt alle informatie over vluchtelingen op de website www.stad.gent/vluchtelingen

Bij Migratie of een dienstencentrum kan je op afspraak wel terecht om: 

  • een attest van immatriculatie (oranje kaart) aan te vragen of te verlengen 

  • een bijlage 35 aan te vragen in het kader van een beroepsprocedure 

  • een verblijfskaart aan te vragen omdat je erkend bent als vluchteling of als subsidiair beschermde 

  • je gegevens bij te werken na ontvangst van documenten van he Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen ontvangen (opgelet, hiervoor hoef je niet langs te komen, je kunt dit ook mailen naar migratie@stad.gent .

Neem contact op met Infopunt Migratie voor meer informatie over de asielprocedure.