Vertrek uit België aangeven

Ben je niet-Belg, heb je je domicilie in Gent en vertrek je voor korte of lange tijd naar het buitenland? Ontdek wat je moet doen.

Waar gaat het over?

Je wilt België verlaten. Afhankelijk van de duur van je vertrek, tijdelijk of definitief, zijn er andere stappen die je moet doorlopen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een inschrijving in de bevolkingsregisters van Gent
 • Je hebt een adres in het buitenland
 • Je vertrekt voor meer dan 3 maanden naar het buitenland

Hoeveel kost het?

Je vertrek uit België aangeven is gratis.

Wat heb ik nodig?

 • je rijksregisternummer
 • persoonsgegevens van de gezinsleden die samen met jou vertrekken
 • je e-mailadres en telefoonnummer
 • je adres in het buitenland
 • de datum van je vertrek
 • de datum van je terugkeer bij een tijdelijk vertrek

Welke stappen zijn er?

Je vertrekt voor minder dan 3 maanden naar het buitenland

Vertrek je voor minder dan 3 maanden naar het buitenland? Je hoeft je vertrek en terugkeer niet te melden.

Let op! Ben je geen EU-burger en heb je een vervallen verblijfskaart, dan bestaat het risico dat je België niet opnieuw binnen mag. Vervalt je verblijfskaart tijdens je afwezigheid in België? Vernieuw je verblijfskaart vóór je vertrek!

Je vertrekt voor meer dan 3 maanden naar het buitenland

Meld online je afwezigheid bij de gemeente. Doe dat maximaal 1 week vóór je vertrek.

Je ontvangt via e-mail: 

 • een bevestiging
 • een attest van vertrek (bijlage 18)

Je blijft je verblijfskaart houden.

Hoe meld je je terugkeer?

Als je terugkeert naar hetzelfde adres moet je je binnen de 15 dagen na je terugkeer aanmelden bij Migratie met de bijlage 18. Dat kan zonder afspraak in het Stadskantoor.

Als je niet terugkeert naar hetzelfde adres, dan moet je je terugkeer online melden via een ander formulier.

Je vertrekt definitief naar het buitenland

Je moet je vertrek melden bij de gemeente. Het einde van je verblijf wordt geregistreerd.

Vul het formulier pas in na je vertrek uit België. Na je aangifte ontvang je per e-mail een bewijs van vertrek (model 8 - Bewijs afvoering rijksregister). Je verblijfskaart wordt geannuleerd. Je dossier in België is dan gesloten.

Heb je het 'model 8 - Bewijs afvoering rijksregister' nodig vóór je vertrek uit België, dan kun je het uitzonderlijk ook aan het loket ontvangen. Maak hiervoor een afspraak bij Migratie op het nummer 09 266 71 50. Je verblijfskaart wordt dan ingehouden. Je ontvangt een bijlage 37 en een kopie van je verblijfskaart.

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik mijn vertrek en terugkeer melden?

Als je het tijdelijke vertrek niet meldt en bij controle treffen we je niet aan op je adres, dan moet de gemeente je schrappen uit het vreemdelingenregister.

Die schrapping maakt de verblijfskaart ongeldig en je kunt je verblijfsrecht verliezen.

Als je je definitief vertrek niet aangeeft, kun je problemen krijgen wanneer je documenten over je vertrek moet voorleggen.
In sommige landen is het 'model 8 - Bewijs afvoering rijksregister' een verplicht document om je opnieuw in te schrijven in de nieuwe gemeente.

Soms is het 'model 8 - Bewijs afvoering rijksregister' nodi om bij vertrek op de luchthaven douaneformaliteiten voor de export van goederen te regelen.

Ook voor je belastingen is een melding belangrijk. Lees er meer over.

Hoelang mag je afwezig zijn zonder je inschrijving te verliezen?

Maximaal 1 jaar met een geldige A-, B-, C/K-, E(U)-, F-, H-, M-, I- of J-kaart

Maximaal 2 jaar met een geldige E(U) +- of F+-kaart of als mobiliteitsstudent met een geldige A-kaart

Maximaal 5 jaar met een M-kaart voor duurzaam verblijf

Maximaal 6 jaar met een geldige D/L-kaart in een andere land binnen de Europese Unie (maximaal 1 jaar in een land buiten de Europese Unie)

Je kaart moet geldig zijn bij je terugkeer naar België. Ben je niet zeker hoelang je België mag verlaten? Neem contact op met het Infopunt Migratie voor meer informatie.

Moet ik een kopie van mijn verblijfskaart nemen vóór ik vertrek?

Je geeft je verblijfskaart best pas terug na de afhandeling van alle zaken waarvoor die kaart nodig is, bijvoorbeeld bankverrichtingen. Neem zeker een kopie van je verblijfskaart vóór je ze afgeeft.

Dat is vooral belangrijk voor niet-Schengenonderdanen. Zij moeten aan de buitengrenzen van het Schengengebied bij controle kunnen bewijzen dat ze legaal in België verbleven.

Het model 8 en de bijlage 37 zijn onvoldoende bewijs van het legaal verblijf, waardoor je een boete en een signalering wegens illegaal verblijf riskeert. Om die reden moet je in principe een kopie van de verblijfskaart kunnen voorleggen samen met het model 8 en de bijlage 37.

Gelijkaardige producten

Aangifte van adreswijziging naar het buitenland

Vertrek uit België aangeven