Boarding pass

Vertrek uit België

Ben je niet-Belg, heb je je domicilie in Gent en vertrek je naar het buitenland voor korte of lange termijn? Lees hier wat je moet doen.

This page in English

Je vertrekt definitief naar het buitenland

Je moet je vertrek melden bij de gemeente. We zullen het einde van je verblijf registreren in het vreemdelingenregister.

Doe je aangifte pas na je vertrek uit België. Na je aangifte ontvang je per e-mail een bewijs van vertrek (model 8 – Bewijs afvoering rijksregister). We annuleren je verblijfskaart. Je dossier in België is dan gesloten.

Heb je het 'model 8 - Bewijs afvoering rijksregister nodig vóór je vertrek uit België, dan kun je het uitzonderlijk ook aan het loket ontvangen. Maak hiervoor een afspraak bij Migratie op het nummer 09 266 71 50. We houden je verblijfskaart dan in. Je ontvangt een bijlage 37 en een kopie van je verblijfskaart.

Waarom moet je je vertrek melden? 

• Voor Nederlanders, omdat Nederlandse gemeenten dit bewijs vaak vragen om opnieuw in een Nederlandse gemeente te worden ingeschreven 

• Soms is dat model 8 – Bewijs afvoering rijksregister nodig om bij vertrek op de luchthaven douaneformaliteiten voor de export van goederen te kunnen regelen 

Kopie verblijfskaart belangrijk voor niet-Schengen

De teruggave van de verblijfskaart doe je best pas na de afhandeling van alle zaken waarvoor die kaart nodig is (bijvoorbeeld bankverrichtingen). 

Deze teruggave is vooral van belang voor niet-Schengenonderdanen. Zij moeten aan de buitengrenzen van het Schengengebied bij controle kunnen bewijzen dat ze legaal in België verbleven. 

Het model 8 en de bijlage 37 zijn onvoldoende bewijs van het legaal verblijf, waardoor je een boete en een signalering wegens illegaal verblijf riskeert. Om die reden moet je in principe een kopie van de verblijfstitel kunnen voorleggen samen met het model 8 en bijlage 37.

Je vertrekt voor minder dan 3 maanden naar het buitenland

Je hoeft je vertrek en terugkeer niet te melden.

Let op! Ben je geen EU-burger en heb je een vervallen verblijfskaart, dan bestaat het risico dat je België niet opnieuw binnen mag. 
Vervalt je verblijfskaart tijdens je afwezigheid in België? Vernieuw je verblijfskaart vóór je vertrek!

Je vertrekt voor meer dan 3 maanden tot 1 jaar naar het buitenland

Je moet je afwezigheid vóór het vertrek melden bij de gemeente.

Mail naar migratie@stad.gent met als onderwerp 'TIJDELIJK VERTREK' - je volledige naam en je rijksregisternummer.

Welke informatie hebben we nodig?

  • Vermeld of je na je tijdelijk vertrek weer op je adres gaat wonen.
  • De datum van je vertrek.
  • De datum van je terugkeer.
  • Je adres in het buitenland.

Welke documenten voeg je bij je e-mail?

  • Een kopie van je verblijfskaart.
  • Een bewijs met de datum waarop je vertrekt, bijvoorbeeld een bus-, vlieg- of treinticket.

Lukt het je niet om te mailen?

Je ontvangt een bewijs van de aangifte (bijlage 18 – Attest van vertrek) en je behoudt je verblijfskaart.

Uitzonderlijk kan je het vertrek ook melden via e-mail vanuit het buitenland. Je moet dan altijd de vertrekdatum kunnen bewijzen (bv. met een uitreisstempel in het paspoort of een afgestempeld ticket). 

Bij de terugkeer naar België moet je je binnen 15 dagen opnieuw aanmelden met de bijlage 18. Dit kan zonder afspraak aan het loket.

Let op! Ben je geen EU-burger en heb je een vervallen verblijfskaart, dan bestaat het risico dat je België niet opnieuw binnen mag. 
Vervalt je verblijfskaart tijdens je afwezigheid in België? Vernieuw je verblijfskaart vóór je vertrek!

Waarom moet je je vertrek en terugkeer melden?

Als je de tijdelijke afwezigheid niet meldt en bij controle treffen we je niet aan op je adres, dan moet de gemeente je schrappen uit het vreemdelingenregister. 

Die schrapping maakt de verblijfskaart ongeldig en je kan het verblijfsrecht verliezen. 

Vrijwillige terugkeer

Fedasil is verantwoordelijk voor het programma voor vrijwillige terugkeer. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) organiseert de terugvlucht of terugrit. In bepaalde situaties verlenen IOM en Caritas International bijstand na aankomst. De migrant hoeft niks te betalen. Fedasil betaalt het vliegticket of busticket en het vervoer naar de luchthaven of het station.

Voor informatie kan de migrant of hulpverlener ook contact opnemen met de werking vrijwillige terugkeer van de Stad Gent. Deze werking omvat twee luiken: de Tussenverdieping' als noodopvang en een kennis- en expertisepunt rond vrijwillige terugkeer.

De Tussenverdieping

'De Tussenverdieping' biedt tijdelijke, voorwaardelijke en beperkte noodopvang en begeleiding aan kandidaten voor vrijwillige terugkeer, in afwachting van de afreisdatum. Er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar. Voorwaarden voor de opvang zijn zowel de op het Fedasil terugkeerloket ondertekende intentieverklaring om terug te keren naar het herkomstland, als het gebrek aan een andere opvangmogelijkheid.

De opvang is beperkt in duur (max. 3 maanden) en verloopt in samenwerking met Fedasil.

Kennis- en expertisepunt rond vrijwillige terugkeer

  • geeft informatie over de mogelijkheden van terugkeer
  • organiseert het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer (SOVT)
  • geeft infosessies over het Programma Vrijwillige Terugkeer
  • signaleert knelpunten in (de toegang tot) het programma vrijwillige terugkeer en werkt mee aan verbeteracties