Boarding pass

Vertrek uit België

Ben je niet-Belg, heb je je domicilie in Gent en vertrek je naar het buitenland voor korte of lange termijn? Lees hier wat je moet doen.

Onderstaande informatie geldt alleen voor personen die in Gent zijn ingeschreven. Ben je bijvoorbeeld een student of een expat en kreeg je een bijlage 33, een bijlage 3 of een bijlage 3ter? Dan heb je geen hoofdverblijfplaats (= ‘domicilie’) in Gent hebben en hoef je je vertrek niet te melden. 

Je vertrekt voor minder dan 3 maanden naar het buitenland

Vertrek je voor minder dan 3 maanden naar het buitenland, dan hoef je je vertrek en terugkeer niet te melden. 

Als de geldigheid van het verblijfsdocument verstrijkt vóór de voorziene terugkeerdatum, kan je een vroegtijdige vernieuwing aanvragen (mits op dat moment aan alle verblijfsvoorwaarden is voldaan). Eens de geldigheid van de verblijfskaart vervalt, loop je als niet-EU /EER onderdaan het risico België niet opnieuw binnen te mogen. 

Je vertrekt voor meer dan 3 maanden tot 1 jaar naar het buitenland

Als je voor meer dan 3 maanden vertrekt naar het buitenland, moet je de reden van vertrek, de duur van de afwezigheid én terugkeer in principe vóór het vertrek melden bij de gemeente. Maak een afspraak bij het Loket Migratie of je dienstencentrum. Je ontvangt een bewijs van de aangifte (bijlage 18 – Attest van vertrek) en je behoudt je verblijfskaart.

Uitzonderlijk kan je het vertrek ook melden via e-mail vanuit het buitenland. Je moet dan altijd de effectieve vertrekdatum kunnen bewijzen (bv. met een uitreisstempel in het paspoort of een afgestempeld ticket). 

Bij de terugkeer naar België moet je je binnen 15 dagen opnieuw aanmelden met de bijlage 18. Dit kan zonder afspraak aan het loket. De aangifte van terugkeer kan ook per e-mail als je een bewijs van terugkomst kan doorsturen (bv. inreisstempel in het paspoort of boarding pass). 

Check de geldigheid van je verblijfsdocument

Als de geldigheid van het verblijfsdocument verstrijkt vóór de voorziene terugkeerdatum, kan je een vroegtijdige vernieuwing aanvragen (mits op dat moment aan alle verblijfsvoorwaarden is voldaan). 

Eens de geldigheid van de verblijfskaart vervalt, loop je als niet-EU /EER onderdaan of Zwitser het risico België niet opnieuw binnen te mogen. 

Meld je vertrek en vermijd verlies van verblijfsrecht

Als je de tijdelijke afwezigheid niet meldt en bij controle treffen we je niet aan op je hoofdverblijfplaats, dan moet de gemeente je schrappen uit het vreemdelingenregister. 

Die schrapping maakt de verblijfskaart ongeldig en je kan het verblijfsrecht verliezen. 

Na schrapping moet je een herinschrijving aanvragen en moet je bewijzen voorleggen dat je niet te lang in het buitenland verbleven hebt. 

Het onderzoek van deze aanvraag kan enige tijd duren. Je krijgt dus niet onmiddellijk een nieuwe verblijfskaart. 

Je vertrekt definitief naar het buitenland

Als je definitief vertrekt naar het buitenland, moet je dit vóór of ten laatste meteen na je vertrek melden bij de gemeente. 

Na je melding ontvang je per e-mail een bewijs van de aangifte (model 8 – Bewijs afvoering rijksregister) en een bewijs dat je de verblijfskaart hebt teruggegeven (bijlage 37).

Het bewijs van afvoering rijksregister is belangrijk in bepaalde gevallen: 

• Voor Nederlanders, omdat Nederlandse gemeenten dit bewijs vaak vragen om opnieuw in een Nederlandse gemeente te worden ingeschreven 

• Soms is dat model 8 – Bewijs afvoering rijksregister nodig om bij vertrek op de luchthaven douaneformaliteiten voor de export van goederen te kunnen regelen 

Kopie verblijfskaart belangrijk voor niet-Schengen

De teruggave van de verblijfskaart doe je best pas na de afhandeling van alle zaken waarvoor die kaart nodig is (bijvoorbeeld bankverrichtingen). 

Deze teruggave is vooral van belang voor niet-Schengenonderdanen. Zij moeten aan de buitengrenzen van het Schengengebied bij controle kunnen bewijzen dat ze legaal in België verbleven. 

Het model 8 en de bijlage 37 zijn onvoldoende bewijs van het legaal verblijf, waardoor je een boete en een signalering wegens illegaal verblijf riskeert. Om die reden moet je in principe een kopie van de verblijfstitel kunnen voorleggen samen met het model 8 en bijlage 37.

Vrijwillige terugkeer

Fedasil is verantwoordelijk voor het programma voor vrijwillige terugkeer. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) organiseert de terugvlucht of terugrit. In bepaalde situaties verlenen IOM en Caritas International bijstand na aankomst. De migrant hoeft niks te betalen. Fedasil betaalt het vliegticket of busticket en het vervoer naar de luchthaven of het station.

Voor informatie kan de migrant of hulpverlener ook contact opnemen met de werking vrijwillige terugkeer van de Stad Gent. Deze werking omvat twee luiken: de Tussenverdieping' als noodopvang en een kennis- en expertisepunt rond vrijwillige terugkeer.

De Tussenverdieping

'De Tussenverdieping' biedt tijdelijke, voorwaardelijke en beperkte noodopvang en begeleiding aan kandidaten voor vrijwillige terugkeer, in afwachting van de afreisdatum. Er zijn maximum 10 plaatsen beschikbaar. Voorwaarden voor de opvang zijn zowel de op het Fedasil terugkeerloket ondertekende intentieverklaring om terug te keren naar het herkomstland, als het gebrek aan een andere opvangmogelijkheid.

De opvang is beperkt in duur (max. 3 maanden) en verloopt in samenwerking met Fedasil.

Kennis- en expertisepunt rond vrijwillige terugkeer

  • geeft informatie over de mogelijkheden van terugkeer
  • organiseert het Stedelijk Overlegplatform Vrijwillige Terugkeer (SOVT)
  • geeft infosessies over het Programma Vrijwillige Terugkeer
  • signaleert knelpunten in (de toegang tot) het programma vrijwillige terugkeer en werkt mee aan verbeteracties