Reizen als subsidiair beschermde

Je bent subsidiair beschermde in België en wil reizen? Lees alles over de voorwaarden, het rood paspoort en meer.

Als je subsidiair beschermde bent heb je een geldige elektronische verblijfskaart en een reisdocument nodig om zonder visum te reizen binnen de Schengenzone. Als je naar andere landen wil reizen, kan je je bij de ambassades van de landen waar je naartoe wil reizen, informeren over de vereiste visa.

Rood paspoort

Vraag een paspoort aan bij de ambassade van je land van herkomst in België. Als je geen paspoort hebt en je kan er geen krijgen bij de ambassade, kan je een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen bij de gemeente van uw verblijfplaats. Dit reisdocument wordt ook wel 'rood paspoort' genoemd.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure om het 'rood paspoort' aan te vragen lees je op de website van Buitenlandse Zaken. Na akkoord van de FOD Buitenlandse zaken kan je het paspoort aanvragen bij het Loket Reizen.

Somaliërs

Somaliërs kunnen een Somalisch paspoort krijgen bij de Somalische ambassade in Brussel. Ze kunnen daarom geen Belgisch reisdocument voor vreemdelingen meer aanvragen. Somalische paspoorten worden aanvaard voor verblijf in België en reizen binnen het Schengengebied. Het is wel nog niet toegelaten van buiten het Schengengebied het Schengengebied in te reizen langs een Belgische lucht-(of zee)haven.

Somaliërs die erkend zijn als vluchteling of waarvan het CGVS bevestigt dat ze als subsidiair beschermde geen Somalisch paspoort kunnen bekomen, komen wel in aanmerking voor een Belgisch reisdocument.

Je verlaat België voor minder dan 3 maanden

Kijk na of je verblijfskaart nog geldig is. Als je verblijfskaart tijdens uw afwezigheid niet meer geldig is, kan je een vervroegde vernieuwing van de verblijfskaart aanvragen. Het is belangrijk om deze vervroegde vernieuwing op tijd aan te vragen bij het Loket Migratie of je dienstencentrum. Maak hier een online afspraak

Lang verblijf in het buitenland en terugkeer naar België

Zie de infopagina vertrek uit België.

Risico in geval van terugkeer naar je land van herkomst

Als je naar het land van herkomst reist, kan je de status van subsidiair beschermde verliezen.
Er worden dan vragen gesteld bij de situatie in je land van herkomst of bij je verklaringen die het toekennen van deze bescherming mogelijk hebben gemaakt.