Reizen als erkend vluchteling

Je bent erkend als vluchteling in België en wil reizen? Lees alles over de verschillende scenario's en procedure.

Blauw paspoort

Om naar het buitenland te reizen, heb je een geldige elektronische verblijfskaart en een reisdocument nodig. Als erkend vluchteling mag je géén paspoort aanvragen bij de ambassade van je land van herkomst. Als je dit toch doet, riskeer je vluchtelingenstatus te verliezen. Inwoners van Gent kunnen een bijzonder reisdocument voor vluchtelingen, ook wel 'blauw paspoort' genoemd, aanvragen bij het Loket Reizen.

Je hebt altijd een 'blauw paspoort' nodig om te reizen, ook als je reist naar een ander land van de Europese Unie. Elk familielid dat meereist en als vluchteling erkend is in België, moet een 'blauw paspoort' hebben.

Met je geldige elektronische verblijfskaart en het ‘blauw paspoort’ kan je zonder visum reizen binnen de Schengenzone en naar Ierland, Cyprus, Roemenië en Bulgarije.

Als je naar andere landen wil reizen, kan je je bij de ambassades van de landen waar je naartoe wil reizen informeren over de vereiste visa. Hou er rekening mee dat sommige landen reizigers met een ‘blauw paspoort’ niet toelaten omdat zij dit reisdocument niet erkennen.

Je verlaat België voor minder dan 3 maanden

Kijk na of je verblijfskaart nog geldig is. Als je verblijfskaart tijdens de afwezigheid niet meer geldig is, kan je een vervroegde vernieuwing van de verblijfskaart aanvragen. Het is belangrijk om deze vervroegde vernieuwing op tijd aan te vragen bij Migratie of je dienstencentrum. Maak hier een online afspraak

Lang verblijf in het buitenland en terugkeer naar België

Zie de infopagina vertrek uit België.

Risico in geval van terugkeer naar het land van herkomst

Als je naar het land van herkomst terugkeert, loop je het risico om de vluchtelingenstatus te verliezen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen geeft geen toestemming om korte tijd terug te keren naar je land van herkomst.