Online afspraken bij het Loket Migratie of een dienstencentrum

Maak online een afspraak bij het Loket Migratie, bijvoorbeeld voor de opstart van je procedure of om een verblijfskaart te verlengen.

This page in English

Heb je nog vragen rond de opstart van je dossier, neem dan zeker eerst contact op met het Infopunt Migratie, zij maken je wegwijs in de complexe wetgeving en zoeken samen met jou de meest geschikte manier om je in te schrijven als niet-Belg in Gent, daarna kun je online een afspraak inboeken bij het Loket Migratie.  

De opstart van het verblijfsdossier, de indiening van de benodigde documenten en de aanvraag van een verblijfsdocument gebeurt bij het Loket Migratie of een dienstencentrum.  

Het Loket Migratie en de dienstencentra werken alleen op afspraak. Een afspraak kun je maken:

 • online (zie de link bij de productomschrijvingen hieronder)
 • via telefoon of per e-mail (zie contactgegevens Loket Migratie of dienstencentra) 

Hieronder vind je een overzicht van de producten waarvoor je zelf online een afspraak kunt maken bij het Loket Migratie. 

Let op: dit is geen afspraak om informatie te krijgen over een procedure of over bepaalde documenten. Hiervoor neem je contact op met het Infopunt Migratie.

 

Maak hieronder zelf online je afspraak: 

Verblijfskaart: Je bent reeds in het bezit bent van een A, B, C, D, E(U), E(U)+, F, F+ of H kaart of de papieren versie bijlage 8, 8bis, 8ter, 8quater, bijlage 15 of bijlage 49.

 • Je verblijfskaart is vervallen en je moet een nieuwe verblijfskaart aanvragen (je hebt een oproepingsbriefje gekregen of een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken waaruit blijkt dat je kaart mag verlengd worden)
 • Je bent je verblijfskaart verloren (kan pas van zodra je bent in het bezit van een bijlage 12 - aangifteformulier van de politie)
 • De chip van je verblijfskaart werkt niet meer
 • Je wilt de overstap doen naar een E(U)+ of F+ kaart (Je kunt dit ook via mail aanvragen)
 • Je wilt de overstap doen naar een K of L kaart (vestiging of langdurig ingezetene in België). Je kunt dit ook via mail aanvragen. 

Maak een afspraak

 

Oekraïne - tijdelijke bescherming: Indien je als Oekraïner in het bezit bent van een attest van tijdelijke bescherming afgeleverd door het registratiecentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken, maak je een afspraak bij het loket voor de afgifte van een bijlage 15 en verblijfskaart type A.

Maak een afspraak

 

Asiel/Verzoeker Internationale Bescherming: je hebt een verzoek tot internationale bescherming (asiel) ingediend? Dan kun je 1 van de onderstaande zaken nodig hebben:

 • Je wilt een attest van Immatriculatie (oranje kaart) laten opmaken of verlengen
 • Je wilt een bijlage 35 in het kader van een beroepsprocedure (opgelet momenteel enkel digitaal)
 • Je wilt een verblijfskaart aanvragen omdat je erkend bent als vluchteling of een toekenning hebt gekregen als subsidiair beschermde
 • Je hebt de papieren van het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen ontvangen en je wilt deze afgeven om gegevens te laten bijwerken (opgelet, hiervoor hoef je niet langs te komen, je kunt dit ook mailen naar loketmigratie@stad.gent)  

Maak een afspraak

 

Kort verblijf: Je verblijft als Unieburger* of  derdelander minder dan 3 maanden in ons land bv. omwille van toeristisch verblijf (of je wil je kort verblijf verlengen) en je verblijft op een privé adres (geen hotel), dan ben je verplicht om je bij de gemeente aan te melden. (opgelet! Studenten volgen een ander traject) Momenteel verloopt deze aanmelding ook digitaal omwille van corona. 

Maak een afspraak

 

Inschrijving lang verblijf: (je kunt ook een mail sturen om je inschrijving online op te starten)     Je bent net toegekomen in België, je woont in Gent centrum en je blijft ook langer dan 3 maanden? Dan moet je een registratie aanvragen. Je maakt hiervoor ook een afspraak indien je in onderstaande situatie bent:  Je bent derdelander en ons land binnengekomen met:

 • Een D visum (werk, Gezinshereniging,…)
 • Een C visum
 • Zonder visum (want je bent visumvrijgesteld)
 • Je wilt als derdelander je huidige statuut veranderen
 • Je bent EU-burger en je wilt een inschrijving op basis van:
  • Werk, zelfstandige, werkzoekende
  • Gezinshereniging
  • Eigen middelen
  • Andere
 • Je dossier is gesloten door een vertrek naar het buitenland, ambtshalve schrapping,.. en je wilt opnieuw starten met een procedure. 

Maak een afspraak

 

Verblijfskaart afhalen: Je hebt de pincodes van je aangevraagde verblijfskaart ontvangen en je wilt je verblijfskaart afhalen. Je kunt dit enkel op de locatie waar je de kaart hebt aangevraagd. 

Maak een afspraak

 

Bijlage 35: Je hebt recht op een bijlage 35 of je wilt deze verlengen (gedurende de coronamaatregelen kun je de eerste bijlage 35 ook via mail aanvragen)

 • Je bent al in het bezit van een bijlage 35 en wenst deze te verlengen
 • Je hebt een schorsend beroep ingediend tegen een negatieve beslissing en je hebt recht op de bijlage 35

Maak een afspraak

 

Single Permit: Je bent arbeidsmigrant en hebt een single permit aangevraagd. Je hebt de beslissing = bijlage 46 reeds ontvangen en wenst hiervoor een afspraak te maken. Let op, voor info omtrent te single permit neemt u best contact op met het Infopunt Migratie. Voor een stand van zaken van je dossier kun je beter mailen of bellen naar het Loket Migratie of uw dienstencentrum. Neem dit product als u 1 van onderstaande zaken nodig hebt:

 • Bijlage 49 in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken omdat de kaart vervallen is
 • Bijlage 49 in afwachting van een woonstcontrole (je bent binnengekomen met een D visum, maar de woonstcontrole is nog niet gebeurd) = via mail
 • Een nieuwe verblijfskaart met (nieuwe) arbeidsvermelding

Maak een afspraak

 

Kinderkaartje (Identiteitsbewijs/IB): Indien je als niet-EU burger wil reizen buiten de Schengenzone, hebben alle kinderen jonger dan 12 jaar naast een nationaal paspoort ook een kartonnen verblijfskaartje met een foto nodig. Maak dus een afspraak voor een Kinderkaartje (Identiteitsbewijs/IB) als je binnenkort op reis gaat.  

EU-burgers moeten altijd in het bezit te zijn van een nationaal paspoort of een identiteitskaart afgeleverd door hun eigen overheid. Een kinderkaartje heeft hier geen meerwaarde. 

Maak een afspraak

 

Vertrek of terugkeer melden: Verblijf je voor een periode van meer dan 3 maanden niet op je adres, ga je bijvoorbeeld een stage doen in het buitenland, moet je voor je job enkele maanden een project begeleiden in het buitenland, ga je voor toeristische redenen meer dan 3 maanden buiten België,… dan moet je dat aangeven. Je terugkeer kan je melden via mail indien je je aanwezigheid in België kunt bevestigen aan de hand van de nodige bewijsstukken (bijvoorbeeld een inreisstempel in het paspoort)


Vertrek je definitief uit ons land of heb je op dit moment geen plannen om terug te keren, kun je dat online aangeven. Meer info vind je op deze pagina. 

Maak een afspraak

 

Identiteit wijzigen: Zijn je identiteitsgegevens gewijzigd, omdat bijvoorbeeld je naam, geboorteplaats of nationaliteit is veranderd? Maak een afspraak, zodat we dit kunnen aanpassen en/of de stukken die dit bewijzen doorsturen naar de Dienst Vreemdelingzaken in Brussel om hiervoor toestemming te vragen. (Je kunt je stukken ook online doorsturen, een afspraak nemen is niet verplicht) 

Maak een afspraak

 

3bis (garantstelling): Wil je iemand uitnodigen uit het buitenland en wil je je garant stellen voor deze persoon? Je hebt hiervoor een bijlage 3bis nodig. Je moet die garantstelling laten legaliseren bij Loket Migratie of in een dienstencentrum.

Maak een afspraak

 

 

* Met Unieburger wordt bedoeld alle EU-landen, EER (EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland

 

Let op:

 • 1 afspraak voor 1 persoon. Zijn er verrichtingen nodig voor meerdere personen of over verschillende producten, maak hiervoor dan een aparte afspraak of duidt zeker de juiste hoeveelheid producten aan!
 • Breng alle documenten mee die nuttig kunnen zijn voor de afspraak (zoals bv een recente pasfoto voor de aanvraag van een kaart).
 • Kom op tijd maar … ook niet te vroeg. Zolang de coronamaatregelen gelden moet je de regels rond social distancing respecteren. Kom daarom niet vroeger dan 10 minuten op voorhand naar de afspraak.
 • Vergeet je mondmasker niet!

Kun je niet komen op je afspraak, laat dit dan zo snel mogelijk weten.