Vertrek uit België

Op deze pagina vind je extra informatie over je vertrek uit België.

Indien je tijdelijk voor meer dan drie maanden vertrekt naar het buitenland, moet je dit altijd vóór vertrek melden bij de gemeente.

Indien je definitief vertrekt naar het buitenland, moet je dit vóór of ten laatste meteen na je vertrek melden bij de gemeente.

Onderstaande regeling geldt enkel voor personen die in Gent zijn ingeschreven. Studenten die zich bijvoorbeeld alleen maar aangemeld hebben met een bijlage 33 of een bijlage 3ter en dus geen hoofdverblijfplaats (= ‘domicilie’) in Gent hebben, hoeven hun vertrek niet te melden.

Minder dan 3 maand verblijf in buitenland
Vertrek je voor minder dan 3 maand tijdelijk naar het buitenland, dan hoef je het vertrek en terugkeer niet te melden bij de gemeente.
Als de geldigheid van het verblijfsdocument verstrijkt vóór de voorziene terugkeerdatum, kan een vroegtijdige vernieuwing aangevraagd worden (mits op dat moment aan alle verblijfsvoorwaarden is voldaan).
Eens de geldigheid van de verblijfskaart vervalt, loop je als niet-EU /EER onderdaan het riscico België niet opnieuw binnen te mogen.

Meer dan 3 maand tot 1 jaar verblijf in buitenland
Vertrek je voor meer dan 3 maand tijdelijk naar het buitenland en daarna wil terugkeren naar België, moet je de reden van vertrek, de duur van de afwezigheid én terugkeer tijdig melden bij de gemeente.
Je ontvangt een bewijs van de aangifte (bijlage 18 – Attest van vertrek) en behoudt je verblijfskaart. Bij de terugkeer moet je je binnen 15 dagen opnieuw aanmelden met de bijlage 18.

Als de geldigheid van het verblijfsdocument verstrijkt vóór de voorziene terugkeerdatum, kan een vroegtijdige vernieuwing aangevraagd worden (mits op dat moment aan alle verblijfsvoorwaarden is voldaan).
Eens de geldigheid van de verblijfskaart vervalt, loop je als niet-EU /EER onderdaan of Zwitser het riscico België niet opnieuw binnen te mogen.
Als je de tijdelijke afwezigheid niet meldt en je bent bij controle niet aan te treffen op je hoofdverblijfplaats, dan moet de gemeente je schrappen uit het vreemdelingenregister. Die schrapping maakt de verblijfskaart ongeldig en je kan het verblijfsrecht verliezen.
Na schrapping moet een herinschrijving aangevraagd worden en moet je bewijzen voorleggen dat je niet te lang in het buitenland verbleven hebt. Het onderzoek van deze aanvraag kan enige tijd duren. Je krijgt dus niet onmiddellijk een nieuwe verblijfskaart.

Definitief vertrek naar buitenland
Vertrek je definitief naar het buitenland, dan moet je dit melden bij de gemeente.
Deze melding gebeurt via het formulier aangifte definitief vertrek uit België. Je vindt het formulier onderaan deze pagina.
Dit volledig ingevulde vertrekformulier stuur je op per e-mail naar het Loket Migratie of het bevoegde dienstencentrum. Je ontvangt per e-mail een bewijs van de aangifte (model 8 – Bewijs afvoering rijksregister).
Deze afvoering uit het rijksregister is soms heel belangrijk:
• bijvoorbeeld voor Nederlanders omdat Nederlandse gemeenten dat model 8 – Bewijs afvoering rijksregister vaak vragen om opnieuw in een Nederlandse gemeente te worden ingeschreven
• soms is dat model 8 – Bewijs afvoering rijksregister nodig om bij vertrek op de luchthaven bepaalde douaneformaliteiten voor de export van goederen te kunnen regelen
Je kan dit formulier ook persoonlijk afgeven aan het loket samen met je verblijfskaart en een pasfoto. Dan ontvang je naast het model 8 ook een bijlage 37 (Attest van afneming) en een kopie van je verblijfskaart.

De teruggave van de verblijfskaart gebeurt best na de afhandeling van alle zaken waarvoor die kaart nodig is (vb. bankverrichtingen).
De reden van teruggave van de verblijfskaart is vooral van belang voor niet-Schengenonderdanen. Zij moeten aan de buitengrenzen van het Schengengebied bij controle kunnen bewijzen dat ze legaal in België verbleven. Model 8 en bijlage 37 zijn onvoldoende bewijs van het legaal verblijf waardoor je een boete en een signalering wegens illegaal verblijf riskeert. Om die reden moet in principe een kopie van de verblijfstitel kunnen voorgelegd worden samen met het model 8 en bijlage 37.