Attest van verblijf en nationaliteit

Opvragen van een attest van verblijf en nationaliteit.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het attest van verblijf en nationaliteit bewijst zowel uw inschrijving in Gent als uw nationaliteit.
De dienst Burgerzaken van de Stad Gent kan dit document enkel afleveren wanneer u op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Gent.

U kunt een attest van verblijf en nationaliteit voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...) aanvragen.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

Om een attest online aan te vragen, hebt u volgende zaken nodig:

  • een e-mailadres
  • een eID met pincode of een federale token*

* U kan ook een aanvraag doen door uw gegevens manueel in te voeren maar dan ontvangt u uw attest per post.
In dat geval kiest u op de aanmeldingspagina achter de link voor ‘Verder zonder aanmelden’.

Indien u problemen ondervindt met het online aanvragen van een attest, dan kan u zich wenden tot het Gentinfo Punt in AC Zuid of tot uw dienstencentrum.

Procedure

Dit attest kunt u online aanvragen zonder dat u moet langskomen bij de loketten van de Dienst Burgerzaken. De aanvraag doet u via de link bovenaan rechts. Een handleiding vindt u hier.
Wanneer u het attest heeft ontvangen in uw mailbox, kan u het opslaan en printen. De geprinte attesten zijn volkomen rechtsgeldig binnen de Europese Unie.
Hoe u de rechtsgeldigheid van het attest verifieert, vindt u hier.

Indien u geen computer heeft, kunt u terecht aan de doe-het-zelfbalie in AC Zuid.
Ondervindt u problemen bij uw online aanvraag, dan kunt u zich wenden tot het Gentinfo-Punt in AC Zuid of in een dienstencentrum.

U kan dit attest niet downloaden via 'Mijn dossier' van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken maar u kan er wel afzonderlijk een attest van nationaliteit en een attest van hoofdverblijfplaats downloaden. U kiest linksonder voor 'Attesten'.
Opgelet: U kan enkel een attest aanvragen via 'Mijn dossier' nadat u zich heeft aangemeld met uw eID.