Naamgeving bij levenloos geboren kinderen

Sinds 31 maart 2019 kunnen levenloos geboren kinderen een familienaam of voornaam krijgen. Er is ook een overgangsbepaling.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een levenloos geboren kind kan, afhankelijk van de duur van de zwangerschap, een familienaam of een voornaam krijgen.

Voorwaarden

Duurde de zwangerschap langer dan 180 dagen?

 • Het kind kan een familienaam krijgen.

Duurde de zwangerschap tussen 140 en 179 dagen?

 • Het kind kan een voornaam krijgen.

Er is geen regeling voor zwangerschappen die minder dan 140 dagen hebben geduurd.
De arts vermeldt in beide gevallen de duur van de zwangerschap in dagen op de vaststelling van overlijden.

Wie doet aangifte?

 • De ouders.
 • De sociale dienst van de materniteit.

Waar gebeurt de aangfite?

 • Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van bevalling. In Gent is dat bij Loket Overlijden.

Bedrag

Gratis.

Uitzonderingen

Overgangsbepaling

Er is een overgangsperiode van 1 jaar (tot 31/3/2020) voor kinderen die geboren zijn vóór 31/3/2019.

Mogelijkheid 1: zwangerschap tussen 140 en 179 dagen

 • Opmaak van een akte van een levenloos kind. Dit is geen verplichting.
 • Het kind krijgt een voornaam of voornamen.
 • Via een gemeenschappelijke verklaring van de ouders of bij verklaring van de langstlevende ouder.
 • Op voorlegging van een medisch attest met vermelding van de duur van de zwangerschap in dagen.
 • Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van bevalling. In Gent is dat bij Loket Overlijden.

Mogelijkheid 2: zwangerschap vanaf 180 dagen

 • Vermelden van de familienaam op de bestaande akte.
 • Het kind krijgt een familienaam.
 • Via een gemeenschappelijke verklaring van de ouders of bij verklaring van de langstlevende ouder.
 • Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van bevalling. In Gent is dat bij Loket Overlijden.

Regelgeving

Art. 58-59 van het Burgerlijk Wetboek.