Taalbeleid

De Stad Gent en het OCMW Gent werken een taalbeleidsplan uit de komende jaren.

De Stad Gent en het OCMW Gent vinden het belangrijk om in elke situatie kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden en op een open, doelgerichte en duidelijke manier te communiceren met al hun burgers.

Het taalbeleid van onze organisatie is gestoeld op volgende fundamentele principes:

  • Kennis van het Nederlands is een belangrijk element van burgerschap.
  • We respecteren de bestaande regelgeving.
  • We erkennen en waarderen de meertalige werkelijkheid.
  • We respecteren de sociale grondrechten van onze burgers
  • We erkennen het belang van informeel leren bij taalverwerving.
  • Continuïteit en structurele inbedding zijn belangrijk bij het ontwikkelen van een taalbeleid.
  • We houden rekening met de verschillende vaardigheden en behoeften aan informatie van onze burgers door een uitgekiende mix van communicatiemiddelen, inhoud en vormgeving te gebruiken.
  • Onze communicatie is herkenbaar, aantrekkelijk en duidelijk.
  • Bijzondere maatregelen voor specifieke doelgroepen vullen die algemene communicatierichtlijnen aan.

Lees

het volledige taalbeleidsplan PDF (357.94 kB)