Vijfweegsepark

Een groenbuffer waar de natuur alle kansen krijgt

Aanbod en mogelijkheden

  • Natuur
  • Bos

Locatie

Spontane waardevolle natuur

Het Vijfweegsepark is niet echt 'aangelegd' als park. Het is een groene buffer tussen Mariakerke en de ring rond Gent. Het Vijfweegsepark vormt samen met het Ter Durmenpark een langgerekte groenzone langs de R4. 

De boszones in deze groenzone zijn ontstaan door minimale aanplant en laten we spontaan ontwikkelen. Dit geeft een rijke biodiversiteit aan planten en dieren. Het toekomstige bos is ter compensatie van ontbossing op andere plaatsen in Vlaanderen. Daarnaast vind je er ook grachten en poelen, knotwilgen en (zeer kwetsbare) natte graslanden. In die laatste kan je de zeldzame dotterbloem spotten rond de maand april.

Door de groenzone loopt een fietspad en langsheen de R4 is een geluidswerende aarden wal aangelegd.

 

Wandelen en fietsen

Omdat we de jonge, broze natuur alle kansen willen bieden om zich te ontwikkelen, zijn maar volgende activiteiten mogelijk in het park:

  • fietsen op het fietspad
  • wandelen (met de hond)
  • joggen
  • rustig struinen door de natuur
  • uitrusten op een zitbank

Door het project Ombouw R4 West en Oost (R4WO) van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen komen er nog 2 fietsbruggen die deels door het park lopen (Eeklostraat/De Gaverstraat). Ze zorgen voor een veilige verbinding tussen de woonkernen enerzijds en de nieuwe fietssnelweg van de R4. Op deze pagina kom je meer te weten over wat er gaat veranderen, waar men zit in het proces en welke hinder je kan verwachten.