Ter Durmenpark

Fase 1

Aanbod en mogelijkheden

 • Natuur
 • Bos

Locatie

Ligging

Het Ter Durmenpark is een langgerekt park in het noorden van Wondelgem en Mariakerke. Het strekt zich uit tussen de Industrieweg en de verkavelingen, van de Liefkensstraat tot de N9. Het eerste deel ter hoogte van de verkaveling Lange Velden is al af. Het is 14 hectare groot. Het tweede deel tussen de Gaverstraat en de N9 wordt in de komende jaren gefaseerd aangelegd. In totaal wordt het Ter Durmenpark 32,8 hectare groot.

Uitgestrekt park

Het park bestaat uit veel bos en water. Je kan er lekker joggen of wandelen. Het park is ook een avontuurlijke speelplek voor kinderen. Er zijn 3 speelzones ingericht met houten huisjes en balken waarop ze hun evenwicht of klauterkunsten kunnen oefenen. Daarnaast is het natuurlijk even leuk spelen in het bos en aan de vijver.

Het bos is voor een deel aangeplant en het mag zich voor een ander deel vanzelf ontwikkelen. Tussen de bospercelen liggen graslanden. Aan de randen staan struiken zoals meidoorn, sleedoorn en hondsroos die bloemen en kleurrijke bessen geven.

Het Wondelgemse stuk van het Ter Durmenpark is uitgegraven als een smalle vallei met een waterloop. Hier kwam een nieuw stuk ‘Lieve’. Die trekt vissen, vogels, amfibieën en insecten, water- en oeverplanten aan. Het is dus een plek met veel natuur. De waterloop vangt ook het overtollige water uit de verkaveling Lange Velden op.

In Mariakerke liggen nog een paar waardevolle graslanden met dotterbloemen. Die kleuren vrolijk geel in het voorjaar. Het zijn natte stukken die we ook na de aanleg van het park, zo willen bewaren.

Boscompensatie

De Stad Gent werkte met de Vlaamse overheid een regeling uit om bos dat op Gents grondgebied verdwijnt, ook daadwerkelijk in Gent te compenseren. Zo kunnen bouwheren die een financiële bijdrage moeten betalen ter compensatie van een gerooid stuk bos, voor deze Gentse regeling kiezen, zolang tenminste de Stad Gent te bebossen gronden ter beschikking heeft. Het bos in het Ter Durmenpark kwam zo tot stand.

Fase 2

Aanbod en mogelijkheden

 • Natuur
 • Bos

Locatie

Dit deel van het park is nog in aanleg.

In de periode tussen september 2017 en de zomer van 2018 worden volgende werken uitgevoerd door Aclargo:

 • de aanleg van een verhard fietspad doorheen heel het park
  (ook door Fase 1, tussen de Liefkensstraat en de Gaverstraat)
 • de bouw van twee brugconstructies
 • het inbuizen van waterlopen onder de geluidsberm om de afwatering te garanderen

Hierdoor is het park tijdelijk moeilijk of plaatselijk niet toegankelijk. 

Door de verdere aanleg van het park, wordt het uitgebreid met bijna 19 hectare.

 

Speelterrein voor 3 tot 12-jarigen

Aanbod en mogelijkheden

 • Avontuurlijk spelen
 • Zandbak
 • Speeltoestellen

Locatie