Duiken in de Blaarmeersen

Kom duiken in de Blaarmeersen. Je leert er je eerste duiktechnieken, zodat je snel klaar bent voor het echte werk.

Duiken op de Blaarmeersen is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De duikploegen bestaan uit maximum 20 personen.
 • De veiligheidsafstand (1,5m) moet gegarandeerd zijn.
 • Iedere deelnemer staat borg voor een perfecte hygiëne (handenwassen, fysisch contact vermijden, dragen van masker als de 1.5m niet gegarandeerd kan worden.
 • Voor alle duikactiviteiten buiten het water (briefing, duikplatform, …) dient een oppervlakte van minimaal 4m³ per persoon gerespecteerd te worden.


Tijdelijk duikreglement

 • Elke duiker moet beschikken over twee afzonderlijke persoonlijke ontspanners, in noodgevallen wordt de reserveontspanner aangeboden aan de mededuiker.
 • Niet decompressieduiken zijn een absolute aanbeveling.
 • Het gebruik van gasmengsels is toegelaten voor zover de partiële zuurstofdruk 1 Bar niet overschrijdt.
 • Het uitvoeren van openwaterproeven is gebonden aan de regels qua veiligheidsafstanden en hygiëne. Het duikonderricht zal hierover later in detail instructies verstrekken, tot nader order worden buiten doopduiken geen proeven afgenomen.


Duikmateriaal

 • Iedere duiker zorgt ervoor dat zijn eigen duikmateriaal in perfect hygiënische toestand verkeert.
 • Duikcentra, duikshops, vulstations (ook in clubs) zijn gebonden aan de regelgeving inzake Corona en moeten de veiligheid van de duikers overeenkomstig garanderen. Het gehuurde of uitgeleende duikmateriaal moet ontsmet worden overeenkomstig de vigerende richtlijnen.

De duikzone met dieptebereik tot 15 meter is ideaal voor les aan beginnende duikers. Het is ook de vaste trainingsplek voor veiligheidskorpsen. Een autowrak en een duikklok zorgen voor iets extra.

Je mag alleen te water gaan via de duiktrap nabij de duikparking. Meld iedere duikbeurt vooraf aan het secretariaat en vul de duikerslijst in.

 

Je duikbeurt aanmelden?

Mail ons je ingevulde duikerslijst PDF (182.34 KB)

Duikabonnementen voor clubs en individuen

 • Clubs: vraag een specifiek clubabonnement aan bij de Sportdienst, in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. Na ontvangst van de factuur en betaling, sturen wij de abonnementen op. Gaat het om een nieuwe club? Vul eerst de infofiche in, dan registreren wij jou als klant.
   
 • Individuen: koop je abonnement in de tennishal, Campinglaan 13, 9000 Gent. Vergeet niet om je identiteitskaart en een pasfoto mee te brengen! De abonnementen zijn telkens geldig van 1 januari t.e.m. 31 december.

Dé plek voor duikmanifestaties

De duikzone met de duikparking kan je afhuren voor eenmalige duikmanifestaties (tarief per uur)

Tarief jaarabonnement duiken

Duiken abonnement (inclusief parking) *

Cat A
Niet-Gent - volwassen
Categorie B 
Gent - volwassen 
Cat C 
Niet-Gent - tem 25j, 65+
Categorie D 
Gent - tem 25j, 65+, personen groep Gent
Categorie E 
UiTpas met kansentarief
49,10 euro 39,50 euro  28,60 euro 7,90 euro

*bij aankoop van 5 duikabonnementen: 2 gratis duikabonnementen voor Gentse duikclubs en 1 gratis duikabonnement voor niet-Gentse duikclubs, voor de duikinstructeur(s).

Meer info over onze tarieven vind je in de tarieflijst sportaccommodaties.

Exploitant: FARYS|TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent - BTW: BE 0200 068 636