Duiken in de Blaarmeersen

Kom duiken in de Blaarmeersen. Je leert er je eerste duiktechnieken, zodat je snel klaar bent voor het echte werk.

Duiken op de Blaarmeersen is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De duikploegen bestaan uit maximum 2 personen (exclusief personen die onder hetzelfde dak wonen. Deze duikploeg moet ook altijd uit dezelfde twee personen bestaan.
 • De veiligheidsafstand (1,5m) moet gegarandeerd zijn.
 • Iedere deelnemer staat borg voor een perfecte hygiëne (handenwassen, fysisch contact vermijden, dragen van masker als de 1.5m niet gegarandeerd kan worden.
 • Voor alle duikactiviteiten buiten het water (briefing, duikplatform, …) dient een oppervlakte van minimaal 4m³ per persoon gerespecteerd te worden.


Tijdelijk duikreglement

 • Elke duiker moet beschikken over twee afzonderlijke persoonlijke ontspanners, in noodgevallen wordt de reserveontspanner aangeboden aan de mededuiker.
 • Niet decompressieduiken zijn een absolute aanbeveling.
 • Het gebruik van gasmengsels is toegelaten voor zover de partiële zuurstofdruk 1 Bar niet overschrijdt.
 • Het uitvoeren van openwaterproeven is gebonden aan de regels qua veiligheidsafstanden en hygiëne. Het duikonderricht zal hierover later in detail instructies verstrekken, tot nader order worden buiten doopduiken geen proeven afgenomen.


Duikmateriaal

 • Iedere duiker zorgt ervoor dat zijn eigen duikmateriaal in perfect hygiënische toestand verkeert.
 • Duikcentra, duikshops, vulstations (ook in clubs) zijn gebonden aan de regelgeving inzake Corona en moeten de veiligheid van de duikers overeenkomstig garanderen. Het gehuurde of uitgeleende duikmateriaal moet ontsmet worden overeenkomstig de vigerende richtlijnen.

De duikzone met dieptebereik tot 15 meter is ideaal voor les aan beginnende duikers. Het is ook de vaste trainingsplek voor veiligheidskorpsen. Een autowrak en een duikklok zorgen voor iets extra.

Je mag alleen te water gaan via de duiktrap nabij de duikparking. Meld iedere duikbeurt vooraf aan het secretariaat en vul de duikerslijst in.

 

Je duikbeurt aanmelden?

Mail ons je ingevulde duikerslijst PDF (182.34 KB)

Duikabonnementen voor clubs en individuen

 • Clubs: vraag een specifiek clubabonnement aan in het Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent. Na ontvangst van de factuur en betaling, sturen wij de abonnementen op. Gaat het om een nieuwe club? Vul eerst de infofiche in, dan registreren wij jou als klant.
   
 • Individuen: haal je abonnement af in de tennishal, Campinglaan 13, 9000 Gent. Vergeet niet om je identiteitskaart en een pasfoto mee te brengen!

Dé plek voor duikmanifestaties

De duikzone met de duikparking kan je afhuren voor eenmalige duikmanifestaties (tarief per uur)

Tarief jaarabonnement duiken

Cat A Cat B Cat C  Cat D Cat E
45,50 euro 36,50 euro  36,50 euro  26,50 euro 7,30 euro

Meer info over onze tarieven vind je in het retributiereglement.

Exploitant: FARYS|TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent - BTW: BE 0200 068 636

Meer weten?

Mail of bel naar 09 266 80 00.