Wenst u bij verhuis of werken aan de woning voor langere periode te laden en te lossen of (lichte) vrachtauto’s te parkeren?

Inhoudstafel

Beschrijving

U kunt een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod op plaatsen waar parkeren is toegestaan.
Gebruik hiervoor het formulier 'Aanvraag tijdelijk parkeerverbod'
Dit kan aangewezen zijn indien u:

 • voor langere periode dient te laden en lossen;
 • voor het parkeren van (lichte) vrachtauto’s;
 • bij een verhuis of werken aan de woning of een handelspand.

 

Wenst u  een tijdelijke inname op de parkeerstrook?
Gebruik dan het formulier 'Aanvraag tijdelijke inname werf & signalisatie'.
Via dit formulier kunt u bijvoorbeeld voor de volgende innames tegelijkertijd een parkeerverbod aanvragen:

 • een puincontainer;
 • big-bag;
 • hoogtewerker;
 • goederenlift.

Let op! Vanaf 15 maart 2017 gaat er een werfluwe periode van start in de Gentse binnenstad. Dat betekent dat op de ontsluitingswegen en op de stadsring (R40) werken die het verkeer hinderen, beperkt zullen worden. In de woonstraten gelden er geen beperkingen. Lees meer op: https://stad.gent/mobiliteitsplan/het-circulatieplan/versterkende-maatregelen/werfluwe-periode

Voorwaarden

 • Gaat u verhuizen?
  U kunt een tijdelijk parkeerverbod aanvragen voor maximum 25 meter gedurende maximum 2 dagen.
   
 • Moet u werken uitvoeren of goederen leveren?
  U kunt een tijdelijk parkeerverbod aanvragen voor maximum 15 meter gedurende maximum 1 maand (verlengbaar mits motivatie).

Bedrag

De aanvraag zelf is gratis. De borden moet u wel huren bij een privébedrijf.

Procedure

Werkt u samen met een verhuisfirma of een firma die puincontainers levert?

De meeste verhuisfirma's beschikken over een jaarvergunning voor het tijdelijk plaatsen van verkeerstekens of innames op het openbaar domein.
Wij raden u aan daarnaar te informeren vooraleer u deze aanvraag indient.
Indien u niet samenwerkt met een firma of indien de firma waarmee u samenwerkt niet in het bezit is van een jaarvergunning, vraag dan een parkeerverbod aan via onderstaande procedure.

Aanvraagprocedure:

Bezorg het aanvraagformulier minstens 10 dagen voor u de verkeersborden op het openbaar domein wenst te plaatsen.

 • per e-mail naar insi@stad.gent
 • per post aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • via afgifte aan de Balie Bouwen

Wanneer mag u uw beslissing verwachten?

U ontvangt schriftelijk uiterlijk 10 dagen na de ontvangst van uw volledig ingevulde aanvraag de beslissing.
U ontvangt schriftelijk een bericht indien er gegevens ontbreken. De termijn van 10 dagen start pas wanneer we over alle gegevens beschikken om uw aanvraag volledig te kunnen verwerken.

De verwerkingstermijn van uw aanvraag wordt verlengd met 7 dagen tijdens de collectieve sluitingen van de week van de Gentse Feesten en tijdens Eindejaar.

Wil u een verlenging aanvragen?

Gebruik dan het aparte document 'Vergunning verlengen'.
U kunt een verlenging aanvragen indien enkel de periode gewijzigd wordt. Dit houdt in dat al de andere gegevens van uw vergunning hetzelfde blijven.
Bezorg ons uw aanvraag voor een verlenging minstens 7 dagen voor de einddatum van uw lopende vergunning.

Waar kunt u de verkeersborden huren?

Bent u zelf niet in het bezit van de nodige verkeersborden, dan kunt u er huren bij een privébedrijf.
U vindt de bedrijven in de Gouden Gids onder de rubriek 'weg- en werfsignalisaties'.

Wanneer plaatst u de borden?
U dient de verkeersborden minstens 48 uur vóór de aanvang van de verhuis of de werken op het openbaar domein te plaatsen.
Wanneer er op bepaalde dagen niet gewerkt wordt, moeten de borden afgedekt worden.
Zodra de werken voorbij zijn moeten de borden verwijderd worden.

Doorgeven nummerplaten

Wanneer u de parkeerverbodsborden plaatst moeten u de nummerplaten doorgeven van de voertuigen die er op dat moment geparkeerd staan. 
Deze nummerplaten moet u onmiddellijk, samen met plaats, datum en uur, online doorgeven aan de politie.
Concrete instructies voor de melding van nummerplaten ontvangt u samen met uw vergunning.

Wanneer tijdens de vergunde periode wagens geparkeerd staan tussen de borden kunt u contact opnemen met de Politie (101). Enkel de Politie heeft de bevoegdheid om de gegevens van nummerplaten op te zoeken.
De Politie zal bij problemen met fout geparkeerde auto’s enkel optreden wanneer zij tijdig (dus 48 uur op voorhand) werden verwittigd.

Regelgeving

Let op!

Wanneer een verkeersbord E1 (parkeerverbod) of E3 (stilstaan en parkeren verboden) geplaatst wordt, geldt er een parkeerverbod. Er mag dan niemand parkeren en er kan dus ook geen parkeergeld gevraagd worden op deze locatie. Ook de vergunninghouder mag enkel laden en lossen ter hoogte van de E1 (bijvoorbeeld voor een verhuis of voor het leveren van werkmaterialen en dergelijke). In principe moet hij zich elders parkeren wanneer het laden en lossen voorbij is of hij zet de borden E1 of E3 even buiten dienst, dan is hij wel opnieuw verplicht parkeergeld te betalen.

Wanneer er een verkeersbord E9c gebruikt wordt, is parkeren toegelaten voor (lichte) vracht en aangezien er geen onderbord “betalend”  onder hangt, is betalend parkeren niet van toepassing.

 

Bijlages

Contacten