De Stad Gent ondertekent samen met enkele belangrijke partners een Charter Werftransport. Doel? Verhogen van veiligheid bij werftransporten.

Charter Werftransport

 

Achtergrond

De Stad Gent, Bouwunie Oost-Vlaanderen, FeMa, Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen ondertekenden op vrijdag 29 juni 2018 een Gents Charter Werftransport. Met dit Charter streven ze samen naar veilige schoolroutes en een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving, ook wanneer er bouw- en wegenwerken zijn.

Waarom dit charter?

De Stad Gent wil:

  • een kind- en fietsvriendelijke stad zijn en zet daarom maximaal in op veilig schoolverkeer en kindvriendelijke fietsroutes
  • gevaarlijke situaties vermijden wanneer grote of veelvuldige werftransporten de weg delen met schoolgaande kinderen
  • zware transporten maximaal vermijden op piekmomenten in schoolomgevingen, fietsstraten en op routes met veel fietsers
  • alternatieven aanbieden om transport via het water te laten verlopen bij watergebonden werven

Wat vooraf ging

De Stad Gent startte in het najaar van 2017 met informele en verkennende gespreksrondes. Aan tafel zaten de Oost-Vlaamse afdelingen van de Bouwunie vzw, de Confederatie Bouw, UNIZO, de beroepsfederatie van bouwhandelaars FeMa en Transport & Logistiek Vlaanderen. Samen werd nagedacht over de mogelijkheden om van Gent een maximaal bereikbare, leefbare en veilige stad te maken, tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken.

De Stad Gent en betrokken partners bouwden hiermee verder op een modelcharter, opgemaakt door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), en gingen nog een stapje verder. Omwille van de specifieke aandacht van Gent voor kind- en fietsvriendelijke omgevingen, bevat het Gentse Charter Werftransport ook doelstellingen om werftransporten en laad- en losbewegingen zoveel als mogelijk te vermijden op belangrijke schoolfietsroutes en fietsstraten. Ook alternatieven via het water komen in het vizier.

 

Bekijk hier het ondertekende werfcharter (159.84 KB)

De Stad Gent, Bouwunie Oost-Vlaanderen, FeMa, Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, Transport & Logistiek Vlaanderen en UNIZO Oost-Vlaanderen ondertekenden op vrijdag 29 juni 2018 een Gents Charter Werftransport.