De Stad Gent verleent werkingssubsidies aan de Gentse theatergezelschappen om hun activiteiten te ondersteunen.

Inhoudstafel

Beschrijving

De stad Gent verleent werkingssubsidies aan de Gentse theatergezelschappen om hun activiteiten te ondersteunen.

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u terug in het reglement.

Bedrag

De werkingssubsidie is afhankelijk van:

 • het aantal aanvragers;
 • het aantal producties.

Meer informatie vindt u terug in het reglement.

Uitzonderingen

 • Producties die een subsidie kregen van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie of de Stad Gent of  een bijzondere subsidie van een amateurfederatie of koepel.
 • Producties voor aanverwante genres zoals café-chantant, cabaret, straattheater, ...
 • Podiumproducties met uitsluitend dans en muziek.
 • Co-producties in samenwerking met structureel gesubsidieerde instellingen.
 • Schoolproducties of verkochte voorstellingen.
 • Voorstellingen die niet openstaan voor extern publiek.
 • Voorstellingen in het kader van het festival van het Amateurtoneel (deze worden afzonderlijk vergoed).

 

Procedure

 • U dient elk jaar ten laatste tegen 30 september uw aanvraag in bij het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd.
 • Als uw vereniging aangesloten is bij GAMA, dan dient u uw bewijsstukken in via deze koepel.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidiebedragen.

 

Contacten