Gratis gebruik maken van de infrastructuur van Gentse cultuurhuizen voor artistieke en culturele manifestaties

De Stad Gent beschikt in enkele cultuurhuizen over een aantal zogenaamde ‘stadsdagen’. Deze stadsdagen kunnen aan organisaties ter beschikking worden gesteld voor de organisatie van culturele activiteiten.
Op die manier wil de Stad Gent stimuleren dat in de stad een rijkgevuld en verscheiden cultureel aanbod wordt gepresenteerd.

De aanvraagprocedure voor stadsdagen verloopt via de Cultuurdienst van de Stad Gent en verloopt als volgt:

  1. U overlegt met de Cultuurdienst wat een geschikte locatie zou kunnen zijn voor uw activiteit/voorstelling.
  2. U neemt contact op met de locatie, om te bespreken hoe en wanneer uw activiteit/voorstelling er zou kunnen georganiseerd worden. U krijgt van de locatie een prijsofferte van de bijkomende kosten die (kunnen) gepaard gaan met de realisatie van uw activiteit.
  3. U vraagt per mail bij de Cultuurdienst een aanvraagformulier.
  4. U bezorgt het ingevuld aanvraagformulier voor stadsdagen per e-mail aan de Cultuurdienst.
  5. Uw aanvraag wordt door de Cultuurdienst voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. Nadien krijgt u per brief bevestiging van het al dan niet goedkeuren van uw aanvraag.

Enkele belangrijke zaken:

  • De toekenning van een stadsdag impliceert dat u de zaalhuur niet hoeft te betalen. Eventuele bijkomende kosten dienen echter wel door de aanvrager zelf betaald te worden. Deze bijkomende kosten kunnen variëren naargelang de aard van uw activiteit/voorstelling; de contactpersoon van de locatie bezorgt u op voorhand een prijsofferte van de mogelijke bijkomende kosten.
  • In de meeste cultuurhuizen kunnen stadsdagen enkel worden toegewezen voor de dag(en) waarop de publieksvoorstellingen plaatsvinden.
    In een bepaald aantal (kleinere) locaties, worden stadsdagen toegewezen voor repetities of voor op- en afbouwperiodes.

Raadpleeg hierde richtlijnen voor gebruik van stadsdagen

 

Lees meer over: zalen, ondersteuning, cultuur