De Stad Gent kent werkingssubsidies toe aan de Gentse theatergezelschappen, met het doel hun theateractiviteiten te steunen.

Deze subsidies zijn voorbehouden aan alle door de Stad Gent erkende theatergezelschappen die niet structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap, het provinciebestuur of de Stad Gent. 

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 26 april, 2010
Datum van bekendmaking: 
donderdag, 29 april, 2010