Stad Gent wil de werking van instellingen en Verenigingen ondersteunen om via hen kwetsbare inwoners van Gent te helpen om zo lang en kwalitatief mogelijk zelfstandig en in de thuissituatie te leven. Het stadsbestuur wil ook de sociale inclusie, emancipatie en de toegang tot sociale grondrechten van personen met een beperking bevorderen.

In het kader van dit reglement uit Stad Gent aan de hand van een erkenning zijn waardering voor, en biedt het stadssbestuur ondersteuning aan, instellingen en Verenigingen die zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare Gentenaren en Zelforganisaties van personen met een beperking.

Gentse Zelfhulpgroepen, diensten en Zelforganisaties van personen met een beperking die hoofdzakelijk werken met vrijwilligers kunnen bijkomend een werkingssubsidie ontvangen.

Orgaan van goedkeuring: 
College van Burgemeester en Schepenen
Datum van goedkeuring: 
donderdag, 19 januari, 2017
Datum van bekendmaking: 
donderdag, 2 februari, 2017