Hier vindt u het reglement met betrekking tot de subsidiëring van erkende milieu- en natuurverenigingen en gebiedsspecifieke werkgroepen van verenigingen.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 25 juni, 2012
Datum van bekendmaking: 
donderdag, 28 juni, 2012