Huidig reglement bepaalt de modaliteiten voor de uitreiking van de gemeentelijke parkeervergunningen, in uitvoering van artikel 2 §2 van het Ministerieel Besluit betreffende de gemeentelijke parkeerkaart van 9 januari 2007.

Orgaan van goedkeuring: 
gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
dinsdag, 25 juni, 2019
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 26 juni, 2019