De Stad Gent stelt bepaalde zalen waarvan zij eigenaar of beheerder is ter beschikking voor activiteiten van particulieren, feitelijke verenigingen en andere organisaties, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, de bijzondere huishoudelijke reglementen en het toepasselijke retributiereglement.

Orgaan van goedkeuring: 
gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
maandag, 22 mei, 2017
Datum van bekendmaking: 
vrijdag, 22 december, 2017