Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

sp.a

Contact

Botermarkt 1
9000 Gent
Telefoon: 
09 266 50 30
Fax: 
09 266 50 49

 

Bevoegdheden

  • stadsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke planning;
  • stedenbouwkundige vergunningen, herstelvorderingen;
  • grond- en pandenbeleid;
  • onteigening in het kader van RUP's;
  • onbevaarbare waterlopen;
  • 3D GIS;
  • buurtwegen, rooilijnen;
  • notarisinlichtingen;
  • woonbeleid, conformiteitsattest kamerwoningen en particuliere huurwoningen
Sven Taeldeman