Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede.

Armoede is geen eenvoudig fenomeen. Integendeel, het strekt zich vaak uit over meerdere levensdomeinen en is niet enkel terug te brengen tot een tekort aan financiële middelen.

Doel van het rapport

Het indicatorenrapport is het eerste werkstuk van de Cel Armoedebestrijding. Het kreeg als titel ‘Met meer cijfers bouwen aan een beleid tegen armoede’.

Daarmee is ook meteen de ambitie van het rapport bekend: een startnota die de feiten over armoede in Gent beter in kaart brengt en die handvaten aanreikt voor een meer gericht armoedebestrijdend beleid op verschillende domeinen. Er kwam een update van het rapport in 2012, 2015 en 2018.

Inhoud rapport

Het indicatorenrapport is een momentopname. Het is samengesteld met het meest actuele en beschikbare cijfermateriaal en gaat over een soort staat van de stad in barometeropmaak, met daarin de naakte waarheid, objectief opgetekend.

De studie kunt u hier downloaden:

Ontdek hoe het in Gent staat met ArmoedeLees het Indicatorenrapport Armoede (editie 2018) (1.09 MB)

Ontdek de situatie van 2015Lees het Indicatorenrapport Armoede (editie 2015)

Ontdek de situatie van 2012Lees de de actualisatie van het Indicatorenrapport (2012) Ontdek de situatie van 2009Lees de eerste editie van het Indicatorenrapport

Meer informatie over stedelijke achterstelling

Wenst u meer informatie wenst over dit thema in Vlaanderen en Brussel? Zoek dan in de atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel.

In 1996 verscheen de eerste versie. Deze was gebaseerd op gegevens van de volkstelling 1991. Vijf jaar later, in 2001, was er een actualisatie die gebaseerd was op gegevens van de socio-economische enquête van datzelfde jaar. Hiervoor werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde indicatoren als die van de atlas in 1996. Op die manier is er een evolutie over 10 jaar mogelijk.

Daarnaast werden de momenteel beschikbare indicatoren geëxploreerd om een analyse op te maken van de armoede op het platteland. De stedelijke en plattelandsinvalshoek werd tot slot met elkaar geconfronteerd.

Lees meer over: cijfers, armoede