Winterpremie stadsverwarming

Winterpremie voor Gentenaars met beperkt budget die verwarmen via het stadsverwarmingsnet van Luminus.

Waar gaat het over?

Verwarm jij jouw woning via het stadsverwarmingsnet (stadsverwarming) van Luminus? Heb je moeite om tijdens de winter jouw verwarmingskosten te betalen? Deze premie geeft je een duwtje in de rug.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je woont in Gent
 • Jouw woning wordt verwarmd via het stadsverwarmingsnet van Luminus
 • Je ontvangt elke maand van Luminus een factuur van je verbruik van verwarming van de afgelopen maand (dus elke maand betaal je een ander bedrag, afhankelijk van je verbruik)
 • Woon je in een sociale woning, dan zijn er geen inkomensvoorwaarden
 • Woon je in een privéwoning, dan gelden er deze inkomensvoorwaarden: 
  • alle inwonende gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds
  • het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin is lager of gelijk aan 23.851,17 euro + 4.413,54 euro per persoon ten laste (inkomsten uit onroerende goederen wordt als volgt berekend: 3x het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen, met uitzondering van de gezinswoning)
  • je zit in een situatie van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en het is voor jou onmogelijk om je verwarmingsfactuur te betalen

Hoeveel bedraagt de premie?

 • Het bedrag is afhankelijk van jouw energietarief (sociaal tarief of standaardtarief) en van jouw type woning.
 • De maandelijkse premie wordt rechtstreeks aan Luminus betaald en komt dus niet op jouw rekening.
 • De premie geldt enkel tijdens de wintermaanden, dus van 1 november tot en met 31 maart.
 • De betaling start vanaf de datum van je aanvraag, dus ten vroegste vanaf de maand november tot en met de maand maart.

Wat heb ik nodig?

 • je identiteitskaart

Welke stappen zijn er?

Neem contact op met de Energiecel van OCMW Gent (09 266 89 22). Deze dienst voert een sociaal onderzoek uit om te zien of je recht hebt op de premie.