Inhoud en aan­spra­ke­lijk­heid

.

De Stad Gent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheden in deze toepassing of het daaruit voortvloeiende rapport, noch voor verlies, ongemak, directe of indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van deze toepassing of  in dit rapport voorkomende informatie.

Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt met de recentste gegevens. Als de verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, doet de Stad Gent al het mogelijke om die zo snel mogelijk weg te werken. Als je zelf onjuistheden vaststelt op deze kaart, kun je contact opnemen met de verantwoordelijke dienst vermeld onder elk thema.