Stadsessays

Met de visienota van de stadsbouwmeester worden krijtlijnen uitgezet om kansen voor een toekomstgerichte stedelijke ontwikkeling uit te bouwen. Maar daarmee zijn verre van alle antwoorden geleverd, integendeel. Daarom zal geregeld via korte, gerichte en scherpe essays ingezoomd worden op concrete uitdagingen. Elk stadsessay krijgt een duidelijke thema. Team stadsbouwmeester Gent werkt ervoor samen met één of meerdere stedelijke diensten en externe experts en actoren. Met het stadsessay probeert de stadsbouwmeester de stedelijke agenda te beïnvloeden en elementen aan te dragen om het beleid te voorzien van richting en inzicht.