246 gesprekken voor archi­tec­tuur­kwa­li­teit

De stadsbouwmeester publiceert evaluatierapport over het werk van de Kwaliteitskamer van 2018 tot en met 2020.

Benieuwd naar de impact van de Kwa­li­teits­ka­mer?

De stadsbouwmeester heeft een evaluatierapport klaar over het werk van de Kwaliteitskamer van 2018 tot en met 2020. In het rapport komen de belangrijkste partners van de Kwaliteitskamer aan het woord, wordt de praktische werking toegelicht en formuleert de stadsbouwmeester twintig aanbevelingen om te komen tot een breed gedragen architectuurcultuur voor Stad Gent.

Download het evaluatierapport PDF (9.7 MB)

De Kwaliteitskamer Gent bestaat uit een groep experten die onder leiding van de Stadsbouwmeester onafhankelijk advies verlenen over beeldbepalende architectuurprojecten. De experten gaan in gesprek met bouwheren, architecten en stedelijke diensten. Samen zoeken ze naar ruimtelijke meerwaarde voor de stad.

Ik zal me altijd blijven herinneren hoe de eerste architect die de Kwa­li­teits­ka­mer binnenwandelde, aan tafel ging zitten en net voor hij met zijn uitleg begon, een beetje binnensmonds zei: “Goh, wat ik ben blij dat jullie bestaan.” Dat is een fantastisch beeld van iemand die kwaliteit zoekt, die de Kwa­li­teits­ka­mer ook echt apprecieert en omarmt als een instrument om architecturale kwaliteit verder uit te bouwen.

Jan Mannaerts , afscheidnemend lid van de Kwaliteitskamer Gent