Premie stadsverwarming

Verwarm je via het stadsverwarmingsnet en kan je de kosten in de winter moeilijk betalen? OCMW Gent kan een premie geven.

Waar gaat het over?

Verwarm jij jouw woning via het stadsverwarmingsnet (stadsverwarming) van Luminus? Heb je moeite om tijdens de winter jouw verwarmingskosten te dragen? Deze premie geeft je een duwtje in de rug.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je woont in Gent
 • Je verwarmt je woning via het stadsverwarmingsnet van Luminus
 • Je ontvangt elke maand van Luminus een factuur met je verbruik voor verwarming van de afgelopen maand. Je betaalt dus elke maand een ander bedrag, afhankelijk van je verbruik.
 • Woon je in een sociale woning, dan zijn er geen inkomensvoorwaarden.
 • Woon je in een privéwoning, dan gelden deze inkomensvoorwaarden: 
  • alle inwonende gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds
  • het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van je gezin is lager of gelijk aan 23.383,50 euro, verhoogd met 4.327,00 euro per persoon ten laste (inkomsten uit onroerende goederen worden zo berekend: 3x het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de onroerende goederen, met uitzondering van de gezinswoning)
  • je zit in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en het is voor jou onmogelijk om je verwarmingsfactuur te betalen

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag is afhankelijk van jouw energietarief (sociaal tarief of standaard tarief) en van jouw type woning. De maandelijkse premie betalen we rechtstreeks aan Luminus en komt dus niet op jouw rekening.

De premie geldt enkel tijdens de wintermaanden, dus van 1 november tot en met 31 maart.

De betaling aan Luminus start vanaf de datum van je aanvraag en loopt ten vroegste vanaf november tot en met maart.
 

Wat heb ik nodig?

 • je identiteitskaart

Welke stappen zijn er?

Neem contact op met de Energiecel van OCMW Gent (tel. 09 266 89 22). Deze dienst voert een sociaal onderzoek uit om te zien of je recht hebt op de premie.