Bekendmaking voorgenomen onteigening voor het realiseren van sociaal woonaanbod

Documenten in te kijken van 16 augustus 2022 tot 16 september 2022

Met het oog op de realisatie van een sociaal woonproject wenst WoninGent een braakliggend terrein ter hoogte van de Hundelgemsesteenweg 317 in Gentbrugge, aan de spoorweg, te verwerven via onteigening. Het gaat om gronden van de NMBS met perceelnummer 566D3 en deel van perceelnummer 567B met een totale oppervlakte van 7.625 m².

Hiervoor loopt een openbaar onderzoek van 16 augustus 2022 tot 16 september 2022. Tijdens die periode kan je het voorlopige onteigeningsbesluit inclusief projectnota en het onteigeningsplan inkijken:

  • aan de Balie Bouwen in het Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, na afspraak
  • bij WoninGent, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent. Maak daarvoor een afspraak per e-mail naar vastgoed@woningent.be of bel 09 235 99 37.

Je vindt alle documenten ook hieronder:

 

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan de eigenaar van de betrokken percelen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de voorgenomen onteigening indienen of een verzoek tot zelfrealisatie indienen, conform artikel 25, eerste lid van het onteigeningsdecreet. Dit kan op volgende manieren:

  • door een aangetekende brief te sturen aan het college van burgemeester en schepenen van Gent, p.a. Filip Vanneste, Dienst Vastgoed, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
  • door het bezwaarschrift tegen ontvangstbewijs af te geven bij de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, na afspraak
  • door een aangetekende brief te sturen of het bezwaarschrift af te geven bij WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent