17,9 miljoen euro inves­te­rings­sub­si­dies voor WoninGent

WoninGent is begonnen met de bouw van de eerste twee appartementsgebouwen die de woontorens in Nieuw Gent vervangen.

WoninGent is begonnen met de bouw van de eerste twee appartementsgebouwen die de woontorens in Nieuw Gent vervangen. De investeringssubsidies van de Stad Gent zijn hierbij een belangrijke stimulans. In totaal ontvangt WoninGent 17,9 miljoen euro.

De Stad Gent voorziet een investeringssubsidie voor sociale woonprojecten van de sociale huisvestingsmaatschappijen op Gents grondgebied. Deze investeringssubsidie dient als aanvulling op de Vlaamse reguliere financiering.

De huidige ondersteuning vanuit Vlaanderen geeft onvoldoende financiële ademruimte aan sociale huis­ves­tings­maat­schap­pij­en. Daarom kiest de Stad Gent voor een stevige financiële ondersteuning, zodat de sociale huis­ves­tings­maat­schap­pij­en echt kunnen inzetten op nieuwbouw, vervangbouw en renovatie van hun patrimonium. Wat gezien de hoge nood aan kwa­li­teits­vol­le en betaalbare sociale woningen echt noodzakelijk is. 

Tine Heyse , schepen van Wonen

Dankzij de investeringssubsidies kan WoninGent 1.092 sociale huurwoningen realiseren. Daarnaast kan de sociale huisvestingsmaatschappij 2.049 bestaande sociale huurwoningen structureel renoveren of vervangen door nieuwbouw.

Start bouw 'parkgebouw'

WoninGent wendt de investeringssubsidies al meteen aan voor het project Nieuw Gent Vernieuwt. De bouw van de eerste twee appartementsgebouwen in de wijk is intussen begonnen. Samen zijn die goed voor 74 appartementen. Volgens de huidige planning zijn ze klaar in zomer van 2023.

Achter het wijkgezondheidscentrum en het welzijnsbureau, vlak bij de nieuwe sportkooi bij de Pandaschool, komt het 'parkgebouw', een gebouw van acht bouwlagen en 60 appartementen. Er komt ook een fietsenstalling met laadpunten.

Ook de omgeving rond het parkgebouw wordt heraangelegd. Er komt een nieuw plein dat de verbinding maakt met het wijkgezondheidscentrum, de parkeerplaatsen naast het centrum worden vernieuwd en er komt een nieuwe brandweerweg.

WoninGent is dankbaar voor de grote inspanning die de Stad wil leveren om van Gent een stad te maken die ook oog heeft voor de sociaal kwetsbaren. De inves­te­rings­sub­si­dies zorgen ervoor dat WoninGent kan blijven verder bouwen en degelijke, comfortabele woningen kan voorzien voor een zeer kwetsbaar publiek.

Marc Heughebaert , voorzitter WoninGent 
 

Fors pakket investeringssubsidies

Eerder werd al bekendgemaakt dat de ABC, Volkshaard en De Gentse Haard respectievelijk 1,07 miljoen euro, 1,69 miljoen euro en 1,79 miljoen euro aan investeringssubsidies ontvangen. Nu ligt ook het bedrag voor WoninGent vast: 17,9 miljoen euro. De Stad Gent investeert in totaal dus bijna 22,5 miljoen euro om de sociale huisvestingsmaatschappijen te helpen een kwalitatief en betaalbaar sociaal huuraanbod in stand te houden en uit te breiden.