'te huur' affiche downloaden

Een verhuurder van een woongelegenheid is wettelijk verplicht de gevraagde huurprijs te vermelden bij elke officiële of publieke mededeling.

Dit geldt voor het verhuren van een woning, appartement, kamer of studio. Zo streven we een gelijke behandeling van alle kandidaat-huurders na.

Print hier

uw raamaffiche Te Huur PDF (75.39 kB)

 

Huurprijs

Een publicatie op het internet (bijvoorbeeld een immowebsite) of in een advertentieblad moet steeds de prijs vermelden. Ook op de affiche ‘te huur’ die voor het raam hangt, of op borden aan de woongelegenheid, moet de prijs vermeld staan.

Gemeenschappelijke lasten

Als er gemeenschappelijke lasten zijn, moeten die altijd vermeld worden, zowel online, in een advertentieblad als op de raamaffiches.

EPC-score

Het vermelden van de EPC-score (het energieprestatiecertificaat) is verplicht bij bekendmakingen in etalages van de makelaar, affiches voor openbare verkopen, advertenties in folders, kranten of online, tv- of radio-advertenties. Er is geen vermelding verplicht op kleine raamaffiches te koop/te huur zonder verdere info of op kleine panelen aan het gebouw zelf waarop enkel een verwijzing naar het immokantoor staat. 

Gratis raamaffiche

De Stad stelt een gratis ontwerp van een raamaffiche ter beschikking waarop zowel de huurprijs, eventuele gemeenschappelijke lasten als de EPC-score kunnen vermeld worden (met dank aan vzw Sivi). Je kunt het ontwerp zelf printen of gratis aanvragen bij de Dienst Wonen via 09 266 76 40. Of ga naar het Verhuurderspunt.

Sanctionering

Een verhuurder in Gent die de huurprijs of de gemeenschappelijke lasten niet vermeldt zoals hierboven bepaald, kan een GAS-boete krijgen van 60 euro. Een verhuurder in Gent die het EPC niet vermeldt zoals hierboven bepaald, kan een boete krijgen van het Vlaamse Energieagentschap van 250 tot 5.000 euro.

Zie je een raamaffiche die niet correct is, stuur dan een mail naar gemeenschapswacht@stad.gent

Versoepeling of niet? 

Huurders- en verhuurdersorganisaties bereikten in 2021 een onderling akkoord over een versoepelde interpretatie van de afficheringsplicht. Volgens deze interpretatie zouden huurprijs, kosten en lasten niet meer op immoborden of raamaffiches ‘te huur’ moeten staan als deze info vlot online terug te vinden is bijvoorbeeld op de website van immokantoren of in digitale zoekertjes. Immoborden, raamaffiches of andere geschreven huuradvertenties moeten in dat geval steeds duidelijk en correct verwijzen naar de digitale vindplaats van deze verplichte informatie.

Dit is een niet-bindende interpretatie van het Vlaams Woninghuurdecreet. De nodige informatie moet steeds zo vlot mogelijk beschikbaar zijn voor alle kandidaat-huurders en dit mag geen aanleiding geven tot discriminatie. Daarom zal Stad Gent de, ongewijzigde, wettelijke bepaling uit het Vlaamse Woninghuurdecreet onveranderd toepassen en de bestaande modelaffiche promoten. Bijgevolg kunnen nog steeds GAS-boetes worden opgelegd als immoborden, raamaffiches of andere huuradvertenties de huurprijs, kosten en lasten niet vermelden.