Een jonge kotbaas getuigt

Francis, kotbaas in Gent sinds 2017 getuigt hoe hij samen met andere jonge kotbazen volop gaat voor 'goede afspraken maken goede vrienden'!

kotbaas Francis

Toen we aan Francis vroegen of hij het zag zitten om te getuigen over zijn ervaring als kotbaas in Gent kregen we volgend antwoord: “ik ben niet goed met woorden, wel met studenten en koten”. Een beter antwoord hadden we eigenlijk niet kunnen dromen, een kotbaas in hart en nieren! Samen met andere jonge kotbazen streeft hij naar veiligheid, netheid, respect, een goede sfeer ... Kortom, fijn samenwonen op kot, en met de buren. Lees hieronder de volledige getuigenis van Francis.

“Een goede band opbouwen met de studenten is belangrijk. Studenten willen een zo mooi en luxueus mogelijk kot met heerlijke sfeer, tegen een zo laag mogelijke prijs. En wij, als kotbaas, willen dat ze zo lang mogelijk blijven met maximaal respect voor kot en buurt. En om elkaar daarin te vinden zijn goede afspraken en open communicatie nodig.

Vlot verhuren is een samenwerking tussen kotbaas, student-bewoners en medebewoners.

Francis

Wat er allemaal op kot kan? Dat staat duidelijk beschreven in de huisregels. Deze staan op papier als leidraad, en zitten steevast als bijlage bij het huurcontract. Studenten ondertekenen deze mee van bij het begin van de huurovereenkomst. We wensen dat studenten goed op de hoogte zijn van het engagement dat ze aangaan. Overleg is hier zeer belangrijk, zodanig dat alles voor iedereen duidelijk is.

Bij het begin van het academiejaar organiseren we een kotavond. Alle bewoners worden betrokken bij een gezellige kennismaking, en daar hoort ook een hapje en een drankje bij. Hier zetten we de trend, en geven een duidelijk signaal: een goede samenwerking tussen kotbazen en medebewoners (ook onderling) is nodig. We moedigen onderlinge communicatie aan en benoemen heel concreet dat het een meerwaarde is voor iedereen om elkaar onderling aan te spreken. Snel actie ondernemen bij kleine geschillen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat deze niet uitgroeien tot grote problemen.

Tijdens een rondleiding overlopen we de huisregels en maken we een aantal afspraken om de zorg voor het gebouw aan te moedigen. We zorgen ervoor dat alle technische apparatuur bereikbaar is, en dat iedereen alles weet zijn. Zo kunnen de studenten zelf ook ingrijpen indien nodig. We werken aan zelfstandigheid bij de jongeren en dragen veiligheid hoog in het vaandel. Dit benadrukken we ook steeds naar de ouders toe bij hun eerste bezoek.

Sommige studenten komen net uit het ouderlijke huis en hebben geen weet van hoe de dingen werken in een huis. Wij doen graag beroep op hun verantwoordelijkheid: de elektriciteit inschakelen - waarom valt dit uit? Gevoel voor energieverbruik; lichten uit, verwarming af, kamer ventileren, keuken en toilet proper achterlaten, kraan afsluiten, vuilnisbakken samen buiten zetten … Dit gaat meestal heel vlot en is een goede oefening waar ze iets van opsteken voor de rest van hun leven. 

Als kotbaas heb je ook plichten en regels voor een goede verhouding en samenwerking tussen student en kotbaas. We geven onszelf bijvoorbeeld nooit onaangekondigd toegang tot het kot. De studenten weten wanneer we klusjes plannen, we respecteren zo veel mogelijk de blok- en examenperiode, en stappen niet zomaar met een klop op de deur hun kamer binnen.

We vragen de studenten en de ouders nu en dan ook naar feedback. Wat kan beter? Zijn er bepaalde frustraties? ... Soms kan daar iets aan gedaan worden met een kleine ingreep, of een grote die wordt gepland. Soms lukt dat ook niet, maar we maken het zo veel mogelijk naar hun zin. Dergelijke samenwerking zorgt ervoor dat we een goede, verantwoordelijke en sociale sfeer hebben in huis, en niet onbelangrijk, dankbare studenten. 

Dat is wat wij kunnen doen als kotbaas. De examenresultaten, daar staan de studenten zelf voor in."

Francis, kotbaas in Gent sinds 2017