Aanmeldingsformulier Loopbaanbegeleiding tijdelijke werkloosheid

In te vullen door het loopbaancentrum dat de loopbaanbegeleiding aanbiedt.

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Adres maatschappelijke zetel

Ter herinnering (zie ook het subsidiereglement)

Om een beroep te kunnen doen op de vergoeding van de Stad Gent, dient de deelnemer aan de loopbaanbegeleiding te voldoen aan volgende kenmerken:

  • is een Gentse inwoner (postcodes 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051, 9052)
  • viel minimum een dag onder het stelsel van "tijdelijke werkloosheid" tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021

Om een beroep te kunnen doen op de extra 3u moet de deelnemer loontrekkende zijn bij een bedrijf actief in de horeca, toerisme of evenementensector (zie lijst NACE-codes als bijlage bij het subsidiereglement)

De aanbieder houdt rekening met volgende zaken:

  • De loopbaanbegeleiding moet afgerond zijn voor 31 mei 2021
  • Trajecten kunnen starten vanaf 1 februari 2021 en ten laatste op 31 maart 2021
  • De aanbieder engageert zich om deel te nemen aan een online bevraging, na de afronding van het traject en voor de vraag naar uitbetaling.

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken voor de afhandeling van je aanvraag. We delen je gegevens niet en verwijderen ze nadat de verwerking heeft plaatsgevonden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

Wil je dat de Stad Gent je gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via: privacy@stad.gent. In sommige gevallen kan je ook je gegevens laten wissen. 

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent.

Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy