Wie werkt er in de sociale economie in Gent?

Alles samen biedt de sociale economie in Gent werk aan meer dan 2000 mensen. Bijna 1800 van hen zijn zogenaamde doelgroepmedewerkers.

In de sociale economie zijn medewerkers aan de slag voor wie een job in de gewone economie niet of nog niet haalbaar is. Zij werken bijvoorbeeld in een maatwerkbedrijf – vroeger bekend als beschutte of sociale werkplaats - of in de lokale diensteneconomie. Hoe meer diverse banen er zijn in de sociale economie, hoe meer kwetsbare werkzoekenden er aan de slag kunnen. Om een goed beeld te hebben van de evolutie van die sociale tewerkstelling houden we elk jaar een banenmeting. De resultaten van het jaar 2019 vind je hieronder.