Sociale tewerkstelling in stedelijke woonzorgcentra

Begin 2021 gingen medewerkers uit de sociale economie aan de slag als assistent-zorgkundige in de stedelijke woonzorgcentra: een primeur!

Senior en verzorger woonzorgcentrum De Liberteyt

De lokale diensteneconomie (een onderdeel van de sociale economie) zet mensen aan het werk die graag willen werken, maar niet of nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt. Voor het eerst worden nu ook LDE-medewerkers ingezet in de stedelijke woonzorgcentra. Zo zijn er momenteel twee medewerkers aan de slag in WZC Het Heiveld en De Liberteyt.

Gekoppeld aan opleiding

De LDE-medewerkers volgen een leerwerktraject: ze combineren een opleiding tot zorgkundige met werken in een woonzorgcentrum van OCMW Gent. Op die manier kunnen ze ook ook na deze tewerkstelling aan de slag blijven in de zorg. 

Ondersteuning op de werkvloer

Als assistent-zorgkundige nemen ze in eerste instantie logistieke taken op. Naarmate ze vorderen in de opleiding en competenties opbouwen, voeren ze meer verzorgende taken uit. De werknemers krijgen ondersteuning van een jobcoach van de Dienst Werk en Activering, die hen helpt op praktisch vlak, mee het leer-werktraject uitstippelt, helpt met de communicatie met de werkvloer, persoonlijke werkpunten en ontwikkelingsplannen bespreekt …

Maatschappelijke behoefte en duurzame banen

Door LDE-banen en een dienstenaanbod in de ouderenzorg met elkaar te verbinden, spelen we in op maatschappelijke behoeftes én creëren we tegelijk duurzame, toekomstgerichte banen. Die banen vormen een innovatieve proeftuin om de mogelijkheden van kwalificerende trajecten binnen sociale economie en de ouderenzorg te verkennen.